Звітність у сфері сталого розвитку

Illustration
 • 1. Оцінка суттєвості

  ● Взаємодія із зацікавленими сторонами для збору інформації від ключових осіб і груп, пов'язаних з організацією (обговорення з внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами, такими як співробітники, клієнти, інвестори, постачальники та регулюючі органи)
  ● Визначення ключових факторів, що визначають значущість проблеми, як-от її вплив на фінансові показники, інтереси зацікавлених сторін, дотримання нормативних вимог, репутацію та довгострокову стійкість
  ● Побудова матриці суттєвості шляхом оцінки потенційного впливу різних проблем на діяльність організації, її репутацію та взаємовідносини із зацікавленими сторонами. Питання розподіляються за категоріями залежно від їхньої значущості, а процес розставляння пріоритетів враховує як внутрішню перспективу організації, так і очікування зовнішніх зацікавлених сторін
  Інтеграція результатів оцінки суттєвості в систему звітності організації та процеси прийняття стратегічних рішень (за вимогою клієнта)

  Замовити послугу

 • 2. Розроблення стратегії сталого розвитку та подальша звітність

  ● Базова оцінка поточної практики, цілей і результатів діяльності організації у сфері сталого розвитку шляхом аналізу наявних політик, впливу на довкілля, ініціатив у сфері соціальної відповідальності та структур управління
  ● Розроблення комунікаційної стратегії та сприяння проведенню сесій із залучення зацікавлених сторін для збору інформації від ключових внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін (наприклад, шляхом обговорення зі співробітниками, клієнтами, постачальниками, інвесторами та іншими відповідними групами)
  ● Допомога в постановці чітких цілей у сфері сталого розвитку та визначенні конкретних дій, необхідних для їхнього досягнення, шляхом встановлення вимірних показників за екологічними, соціальними та управлінськими аспектами (ESG)
  ● Надання рекомендацій щодо інтеграції стратегій сталого розвитку в основні бізнес-операції організації та застосовні механізми звітності для підвищення прозорості

  Замовити послугу

 • 3. Допомога в адаптації та впровадженні міжнародних систем звітності у сфері сталого розвитку та узгодженні цілей у сфері сталого розвитку (GRI, Глобальний договір, ЦСР)

  ● Допомога клієнту у виборі найбільш підходящої системи звітності у сфері сталого розвитку, виходячи з його галузі, розміру та цілей у сфері сталого розвитку, а також оцінка таких систем звітності, як Глобальна ініціатива зі звітності (GRI), Глобальний договір ООН і Цілі сталого розвитку (ЦСР)
  ● Налаштування обраної системи відповідно до конкретного контексту організації із відображенням найсуттєвіших питань сталого розвитку
  ● Проведення ретельного аналізу прогалин для оцінювання поточної практики організації в галузі сталого розвитку в порівнянні з вимогами обраних систем звітності з виявленням областей відповідності та невідповідності
  ● Впровадження надійних процесів збирання даних і звітування відповідно до обраних систем. Допомога в розробці протоколів збору даних, визначенні ключових показників ефективності (KPI) і встановленні термінів звітності
  ● Надання рекомендацій щодо регулярного аналізу процесів звітування, точності даних і загальних показників сталого розвитку   Розроблення комунікаційних стратегій, планів взаємодії із зацікавленими сторонами та механізмів отримання та врахування зворотного зв'язку

  Замовити послугу

 • 4. Оцінка ризиків ESG і звітність

  ● Ідентифікація екологічних, соціальних та управлінських (ESG) ризиків, що мають відношення до діяльності організації та галузі
  ● Проведення оцінки суттєвості для визначення пріоритетності ризиків на основі їхньої значущості та потенційного впливу
  ● Збір відповідних даних для комплексної оцінки ESG-ризиків шляхом аналізу даних про вплив на довкілля, трудові практики, сталість ланцюгів постачання, показники різноманітності та інклюзивності, а також структури управління
  ● Узгодження оцінки ESG-ризиків організації з міжнародними системами звітності, такими як Глобальна ініціатива зі звітності (GRI), Рада зі стандартів бухгалтерського обліку в галузі сталого розвитку (SASB) або Цільова група з розкриття фінансової інформації, пов'язаної з кліматичними змінами (TCFD)
  Співпраця з організацією для розробки індивідуальних стратегій пом'якшення виявлених ESG-ризиків (наприклад, рекомендувати зміни в операційних процесах, удосконалювати структури управління, впроваджувати сталі практики та інтегрувати ESG-міркування в процес прийняття рішень)

  Замовити послугу

 • 5. Розроблення методологій для вимірювання та поширення інформації про соціальний вплив діяльності організації

  ● Оцінка соціального впливу, визначення ключових соціальних показників і метрик, що стосуються діяльності організації. Проведення консультацій із зацікавленими сторонами, для включення та розуміння точки зору різних груп, як-от співробітники, спільноти та клієнти, забезпечуючи цілісний погляд на соціальний вплив
  ● Розроблення конкретних метрик і методології для вимірювання соціального впливу. Ці показники можуть охоплювати такі сфери, як розвиток місцевих громад, добробут співробітників, різноманіття та інклюзивність, а також інші соціальні аспекти
  ● Сприяти організації в інтеграції показників соціального впливу в існуючі процеси звітності, забезпечуючи узгодженість з ширшими ініціативами зі звітності у сфері сталого розвитку
  ● Допомога у розбудові внутрішнього потенціалу для впровадження розроблених методологій, забезпечуючи навчання відповідних співробітників
  ● Співпраця з організацією над розробкою комунікаційної стратегії для ефективного донесення результатів оцінки соціального впливу до зацікавлених сторін

  Замовити послугу

 • 6. Звітність зі сталого фінансування

  ● Оцінка поточної практики організації та забезпечення відповідності звітності галузевим рекомендаціям зі сталого фінансування
  ● Визначення ключових показників ефективності (KPIs), що відображають екологічні, соціальні та управлінські аспекти (ESG) (охоплюють такі сфери, як "зелене" фінансування, інвестиції в соціальний вплив і дотримання принципів відповідального банкінгу)
  ● Поради щодо інтеграції звітності зі сталого фінансування в загальні процеси фінансової звітності організації шляхом узгодження розкриття інформації з фінансовою звітністю, забезпечення відповідності нормативним вимогам та прозорості щодо фінансових наслідків ініціатив зі сталого фінансування
  ● Допомога в розробленні стратегії взаємодії із зацікавленими сторонами для звітності зі сталого фінансування

  Замовити послугу

Illustration

Проєкт із Запорізькою міською радою

Illustration

Проєкт аварійного водопостачання в Миколаєві

Illustration

Проект з переробки відходів у Тбілісі

Illustration

Проєкт з підтримки міського транспорту Грузії

Illustration

Муніципальний проєкт в Бакуріані

Illustration

Проект Тбіліського метрополітену та розширення автобусної мережі

Illustration

Проведення моніторингу в МХП

Illustration

Нива Переяславщини

Illustration

Група компаній «Edinstvo Group»

Illustration

Elementum Energy

Illustration

Нова Пошта

Illustration

Проєкт Львів

Illustration

Укрпошта

Illustration

TTC (Грузія)

Illustration

Терміновий проєкт з кризисної підтримки України

Illustration

Scatec Solar (ООО "БОГУСЛАВЕНЕРДЖИ")