Управління викидами парникових газів та адаптація до зміни клімату

Illustration
 • 1. Оцінка "вуглецевого сліду"

  ● Збір комплексних даних про діяльність, операції та використання ресурсів клієнта шляхом збору інформації про енергоспоживання, транспорт, утворення відходів та інші значущі фактори
  ● Використання встановлених методик і коефіцієнтів викидів для кількісного визначення "вуглецевого сліду" діяльності клієнта (розрахунок кількості парникових газів (таких як діоксид вуглецю, метан і закис азоту), викинутих в атмосферу в результаті діяльності )  ● Надання клієнту таблиці Excel для моніторингу та розрахунку викидів парникових газів та/або методологічної основи для організації процесу та подання результатів у чіткому та зрозумілому форматі, погодженому з клієнтом (pdf, Word, Excel, PowerPoint тощо)  ● Порівняння вуглецевого сліду клієнта з міжнародними стандартами, найкращими практиками та відповідними контрольними показниками ● Допомога в розробленні стратегії скорочення викидів і надання рекомендацій щодо скорочення вуглецевого сліду клієнта; встановлення цілей зі скорочення викидів і надання рекомендацій щодо впровадження сталих практик в організації клієнта

  Замовити послугу

 • 2. Оцінка кліматичних ризиків і розрахунки викидів парникових газів (Область 1, Область 2, Область 3)

  ● Визначення трьох масштабів викидів парникових газів (ПГ): Область 1 (прямі викиди), Область 2 (непрямі викиди від придбаної енергії) і Область 3 (непрямі викиди в ланцюжку створення вартості). Робота з клієнтом над збором відповідних даних про використання енергії, витрату палива та інші види діяльності, що сприяють викидам парникових газів у рамках кожної галузі  ● Розрахунок і надання кількісної оцінки викидів парникових газів, пов'язаних з кожною сферою застосування, використовуючи встановлені протоколи і коефіцієнти викидів  ● Проведення оцінки кліматичних ризиків шляхом аналізу потенційного впливу поточних і майбутніх подій, пов'язаних із кліматом, на діяльність клієнта та його ланцюжок поставок шляхом оцінювання вразливостей, визначення сфер ризику та проведення аналізу сценаріїв, щоб зрозуміти, як зміни, пов'язані з кліматом, можуть вплинути на викиди парникових газів і загальну стійкість бізнесу

  Замовити послугу

 • 3. Розроблення політики та процедур для представлення й опису підходу до управління

  ● Аналіз наявних політик і процедур в організації клієнта з метою виявлення сфер, що потребують удосконалення або приведення у відповідність до найкращих міжнародних практик, нормативних вимог або конкретних цілей організації  ● Аналіз внутрішнього підходу до управління цілі організації та очікування різних зацікавлених сторін за допомогою заходів із взаємодії (наприклад, спілкування з ключовими зацікавленими сторонами)  ● Розроблення спеціалізованих політик і процедур, що відображають підхід до управління організацією відповідно до запитів і масштабів діяльності клієнта (політика у сфері охорони довкілля, соціальної сфери та управління (ESG); політика у сфері управління якістю; політика у сфері охорони здоров'я та безпеки; політика у сфері управління ризиками тощо) ● Додаткова допомога в забезпеченні підтримки при впровадженні нових політик і процедур та заходів з нарощування потенціалу (наприклад, проведення тренінгів для співробітників з метою забезпечення розуміння і дотримання вимог)

  Замовити послугу

 • 4. Оцінка потенціалу зміни клімату для операційної та проєктної діяльності

  ● Проведення комплексної інвентаризації викидів парникових газів (ПГ) для операційної та проєктної діяльності  ● Проведення оцінювання ризиків для виявлення й оцінювання потенційного впливу зміни клімату на операційну та проєктну діяльність клієнта, включно з оцінюванням вразливості до різних чинників (екстремальних погодних явищ, змін температурного режиму та режиму випадання опадів, підвищення рівня моря та інших чинників, пов'язаних із кліматом)  ● Проведення аналізу для вивчення можливих майбутніх кліматичних змін та їхніх наслідків для діяльності клієнта  ● Розробка стратегій адаптації, що підвищують стійкість до впливу зміни клімату. ● Надання рекомендацій щодо інтеграції оцінок зміни клімату в ширші практики та системи сталого розвитку, наприклад, посібник із систем звітності, таких як Цільова група з розкриття фінансової інформації, пов'язаної з кліматом (TCFD ), для підвищення прозорості та розкриття інформації щодо ризиків і можливостей, пов'язаних із кліматом
  Замовити послугу

 • 5. Вимірювання прогресу зеленої економіки (GEP)

  ● Базова оцінка поточних зелених практик та ініціатив клієнта шляхом аналізу існуючих екологічних політик, стратегій управління ресурсами, заходів з енергоефективності, зусиль зі скорочення відходів та інших сталих практик в організації ● Порівняння зелених практик клієнта із встановленими стандартами, рамками та найкращими практиками зеленої економіки  ● Розробка ключових показників ефективності (KPIs), специфічних для прогресу зеленої економіки, щоб визначити вимірювані та релевантні показники, які відображають прогрес у напрямку зеленої економіки  ● Розробка індивідуальної дорожньої карти для просування зелених практик і досягнення прогресу зеленої економіки

  Замовити послугу

 • 6. Планування адаптації до змін клімату

  ● Проведення оцінки для виявлення та розуміння потенційного впливу зміни клімату на діяльність, інфраструктуру та навколишні спільноти клієнта  ● Визначення пріоритетності виявлених ризиків за ступенем серйозності та ймовірності за допомогою сценарного планування та наслідків  ● Розроблення комплексної стратегії адаптації до клімату з урахуванням конкретних потреб і обставин клієнта, що враховує як фізичні зміни (наприклад, поліпшення інфраструктури, захист від повеней), так і стратегічні (наприклад, зміна політики, залучення громадськості)

  Замовити послугу

 • 7. Оцінка потенційного впливу проєктів на довкілля, включно з урахуванням чинників зміни клімату

  ● Проведення комплексної оцінки впливу на довкілля для пропонованого проєкту/поточної діяльності з урахуванням таких чинників, як якість повітря та води, цілісність ґрунту, біорізноманіття та стан екосистем ● Проведення спеціального аналізу ризиків, пов'язаних зі зміною клімату, для виявлення потенційного впливу на проєкт шляхом оцінювання вразливості до кліматичних чинників, включно зі змінами температури, режиму опадів та екстремальних погодних явищ
  ● Оцінювання потенційного впливу на довкілля, спільне розроблення стратегії пом'якшення наслідків та адаптації  ● Забезпечення відповідності оцінки впливу проєкту на довкілля нормам, стандартам і міжнародному досвіду; інтеграція аспектів зміни клімату в системи управління довкіллям  ● Рекомендації та розробка заходів щодо пом'якшення наслідків для запобігання, мінімізації або компенсації несприятливого впливу

  Замовити послугу

 • 8. Керівництво щодо дотримання національної та міжнародної політики і правил, пов'язаних із кліматом

  ● Відстеження інформації про національну та міжнародну політику і норми, пов'язані з кліматом ● Рекомендації щодо застосування конкретних кліматичних норм, які застосовуватимуться до організації, з урахуванням її місця розташування, галузі та діяльності ● Проведення ретельної оцінки, щоб визначити поточний рівень відповідності організації кліматичним нормам  ● Виявлення прогалин і сфер, що потребують поліпшення 
  Замовити послугу

 • 9. Навчальні програми для нарощування внутрішнього потенціалу в галузі пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них, включно з розрахунками ПГ

  ● Оцінка внутрішнього потенціалу клієнта та конкретних потреб у навчанні, пов'язаних із пом'якшенням наслідків зміни клімату та адаптацією до них ● Виявлення прогалин у знаннях і навичках, визначення цільової аудиторії в організації та розуміння специфічних вимог до розрахунків парникових газів (ПГ)  ● Розробка індивідуальних програм навчання, спрямовані на створення внутрішнього потенціалу для зусиль із пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них. Програми навчання можуть включати модулі, присвячені розумінню наслідків зміни клімату, проведенню розрахунків ПГ, реалізації стратегій з пом'якшення наслідків і підвищенню стійкості до них за допомогою заходів з адаптації  ● Рекомендації до керівництва персоналом у процесі кількісної оцінки викидів з використанням відповідних методик та інструментів розрахунку

  Замовити послугу

Illustration

Проєкт із Запорізькою міською радою

Illustration

Проєкт аварійного водопостачання в Миколаєві

Illustration

Проект з переробки відходів у Тбілісі

Illustration

Проєкт з підтримки міського транспорту Грузії

Illustration

Муніципальний проєкт в Бакуріані

Illustration

Проект Тбіліського метрополітену та розширення автобусної мережі

Illustration

Проведення моніторингу в МХП

Illustration

Нива Переяславщини

Illustration

Група компаній «Edinstvo Group»

Illustration

Elementum Energy

Illustration

Нова Пошта

Illustration

Проєкт Львів

Illustration

Укрпошта

Illustration

TTC (Грузія)

Illustration

Терміновий проєкт з кризисної підтримки України

Illustration

Scatec Solar (ООО "БОГУСЛАВЕНЕРДЖИ")