Соціальна відповідальність

Illustration
 • 1. Оцінка соціального впливу

  ● Виявлення потенційних соціальних ризиків, пов'язаних із проєктом, програмою або політикою, включаючи ризики переміщення населення, втрату засобів до існування, вплив на культуру та соціальну нерівність
  ● Проведення консультацій з членами громади, використовуючи різні методи (зустрічі, опитування, фокус-групи) для збору інформації та зворотного зв'язку
  ● Оцінка змін у структурі зайнятості, рівні доходів та економічних можливостях. Створення та використання вихідних даних за ключовими соціальними показниками для вимірювання змін з плином часу

  Замовити послугу

 • 2. Комплексна перевірка відповідно до стандартів МФК або міжнародних соціальних стандартів (SA 8000)

  ● Проведення комплексної перевірки відповідно до стандартів міжнародної фінансової корпорації (МФК) або міжнародних стандартів (SA 8000)
  ● Оцінка дотримання організацією чесної трудової практики, включаючи робочий час, заробітну плату та права працівників, а також ефективність політики, пов'язаної з безпекою та здоров'ям на робочому місці
  Виявлення потенційних соціальних ризиків, пов'язаних з діяльністю організації, ланцюжком поставок та бізнес-діяльністю, трудовими практиками, впливом на громаду і відносинами із зацікавленими сторонами. Розроблення та реалізація стратегій щодо пом'якшення або управління виявленими соціальними ризиками

  Замовити послугу

 • 3. Ідентифікація зацікавлених сторін та програми залученості

  ● Проведення картування та ідентифікації зацікавлених сторін
  ● Визначення чітких цілей взаємодії із зацікавленими сторонами та їх узгодження з цілями організації
  ● Визначення найбільш ефективних каналів зв'язку для кожної групи зацікавлених сторін з використанням комбінації таких методів, як зустрічі, опитування, соціальні мережі та пряме спілкування
  Надання практичних рекомендацій щодо реалізації стратегії взаємодії. Виявлення потенційних ризиків і проблем у процесі реалізації та розроблення стратегії зі зниження ризиків і подолання проблем

  Замовити послугу

 • 4. Планування і виконання процесів із залучення зацікавлених сторін до процесу ухвалення рішень

  ● Виявлення і картування всіх зацікавлених сторін, включно з членами громади, НУО, державними установами та партнерами по галузі. Розроблення процесів участі, адаптованих до конкретного контексту, цілей і зацікавлених сторін, з урахуванням культурної та соціальної складової
  ● Планування та проведення семінарів, які створять структуровану платформу для взаємодії інтерактивних заходів, що стимулюють участь і співпрацю
  Сприяння процесам, спрямованим на досягнення консенсусу між зацікавленими сторонами. Розроблення стратегій розв'язання конфліктів і розбіжностей, які можуть виникнути в процесі ухвалення рішень

  Замовити послугу

 • 5. Комплексна перевірка прав людини

  ● Оцінка впливу на права людини для виявлення й оцінювання потенційних і фактичних ризиків для прав людини в діяльності організації та ланцюжку постачань
  ● Розроблення та вдосконалення політик і процедур у сфері прав людини з урахуванням конкретних ризиків і контексту організації або приведення наявних політик у відповідність до міжнародних стандартів у сфері прав людини та місцевих правил (HR, принципи рівності, протидія дискримінації та запобігання гендерному насильству тощо)
  ● Розроблення та реалізація програм навчання для підвищення обізнаності та потенціалу всередині організації щодо належної перевірки дотримання прав людини
  ● Надання рекомендацій та/або розробка механізмів і внутрішніх процедур для управління процесом моніторингу та звітності про дотримання прав людини

  Замовити послугу

 • 6. Консультування з питань різноманіття, рівності та інклюзивності (РРІ)

  ● Аналіз та оцінка наявних політик і процедур, пов'язаних із наймом, просуванням по службі, навчанням і поведінкою на робочому місці. Надання рекомендацій щодо оновлення або створення політики, що сприяє різноманіттю, рівноправності та інклюзивності
  ● Розробка стратегічного плану, який узгоджує ініціативи РРІ із загальним баченням і бізнес-цілями організації
  ● Розробка програм навчання для підвищення обізнаності та ознайомлення співробітників з принципами РРІ. Проведення спеціалізованих тренінгів для керівників і менеджерів, спрямованих на розвиток інклюзивного лідерства

  Замовити послугу

 • 7. Етичне управління закупівлями та ланцюгами поставок

  ● Оцінка та аналіз етичних та відповідних практик в усьому ланцюжку поставок
  ● Проведення регулярних виїзних перевірок постачальників і виробничих об'єктів. Забезпечення дотримання етичних і сталих стандартів, включаючи трудові практики, вплив на навколишнє середовище та соціальну відповідальність
  Виявлення та розроблення плану заходів щодо усунення або мінімізації потенційних ризиків, пов'язаних з порушеннями етичних норм

  Замовити послугу

Illustration

Проєкт із Запорізькою міською радою

Illustration

Проєкт аварійного водопостачання в Миколаєві

Illustration

Проект з переробки відходів у Тбілісі

Illustration

Проєкт з підтримки міського транспорту Грузії

Illustration

Муніципальний проєкт в Бакуріані

Illustration

Проект Тбіліського метрополітену та розширення автобусної мережі

Illustration

Проведення моніторингу в МХП

Illustration

Нива Переяславщини

Illustration

Група компаній «Edinstvo Group»

Illustration

Elementum Energy

Illustration

Нова Пошта

Illustration

Проєкт Львів

Illustration

Укрпошта

Illustration

TTC (Грузія)

Illustration

Терміновий проєкт з кризисної підтримки України

Illustration

Scatec Solar (ООО "БОГУСЛАВЕНЕРДЖИ")