Розвиток потенціалу та тренінги

Illustration
 • 1. Аналіз потреб у навчанні

  ● Аналіз потреб у навчанні через аналіз прогалин у знаннях персоналу/громади та визначення відповідних навчальних заходів
  ● Визначення сфер для проведення навчання або надання переліку заходів/рекомендацій для посилення кадрового потенціалу
  ● Використання фокус-груп та інтерв'ю як інструментів для виявлення потреб і можливостей

  Замовити послугу

 • 2. Побудова та розробка навчальної програми

  ● Опис та визначення цілей навчання, цільової аудиторії та результатів навчання відповідно до запиту клієнта
  ● Структурування змісту тренінгу в комплексну навчальну програму, яка передбачає організацію тем, модулів та вправ у логічній послідовності
  ● Розробка високоякісних навчальних матеріалів, таких як презентації, роздаткові матеріали, електронні навчальні модулі та мультимедійні ресурси, що підтримують передачу контенту в різних форматах
  ● Включення інтерактивних елементів, таких як аналіз конкретних ситуацій, рольові ігри, симуляції та групові вправи,що підвищує залученість учасників і сприяє засвоєнню матеріалу
  ● Створення системи оцінювання і тестів гарантує, що учасники засвоять зміст. Для визначення ефективності програми навчання будуть використовуватися механізми зворотного зв'язку
  ● Забезпечення відповідності програми навчання міжнародним стандартам, правилам і найкращим практикам

  Замовити послугу

 • 3. Допомога в розробленні та реалізації стратегічних планів ESG для досягнення цілей організації

  ● Проведення аналізу прогалин для оцінки поточного стану практики ESG організації порівняно з бажаним майбутнім станом
  ● Надання рекомендацій або розробка інструментів для дотримання клієнтом встановлених стандартів звітності, таких як Глобальна ініціатива зі звітності (GRI), Рада зі стандартів бухгалтерського обліку в галузі сталого розвитку (SASB) або Цільова група з розкриття фінансової інформації, пов'язаної з кліматом (TCFD), забезпечує послідовність і прозорість звітності в галузі ESG
  ● Встановлення вимірюваних ключових показників ефективності, адаптованих до ESG-цілей, що дозволяє організаціям відстежувати прогрес і демонструвати вплив їхніх ініціатив на екологічні, соціальні та управлінські результати
  ● Організація програм навчання принципам і практиці ESG гарантує, що співробітники всіх рівнів володіють необхідними знаннями та навичками для успішної реалізації стратегії ESG
  ● Розроблення переліку заходів із залучення сторонніх постачальників гарантій або проведення незалежного аудиту ефективності ESG
  Надання рекомендацій або методів участі в галузевих асоціаціях та ініціативах, пов'язаних з ESG, для забезпечення можливості співпраці, обміну передовим досвідом та інформування про тенденції, що виникають

  Замовити послугу

 • 4. Навчання в галузі екології та сталого розвитку

  ● Визначення конкретних знань і навичок у сфері екології та сталого розвитку, необхідних організації з огляду на її галузь, розмір та наявні практики сталого розвитку
  ● Визначення цілей програми навчання, цільової аудиторії та вибір відповідних методів і форматів навчання залежно від побажань клієнта (можливі варіанти проведення семінарів, вебінарів, модулів електронного навчання та виїзних тренінгів)
  Розроблення навчальних матеріалів, що забезпечують охоплення змісту навчання відповідними екологічними нормами та стандартами сталого розвитку, застосовними в даній галузі, та/або вимогами МФК, побажаннями клієнта тощо.Проведення навчання з використанням різних варіантів (онлайн- та офлайн-формати, корпоративна/індивідуальна/групова участь)

  Замовити послугу

 • 5. Навчальні програми для розвитку безпечного та здорового робочого середовища

  ● Визначення цілей програми навчання на основі аудиту або аналізу прогалин, проведеного для клієнта (включно з потенційними небезпеками на робочому місці, ризиками охорони праці (ОП), місцевими та міжнародними вимоги до охорони праці)
  ● Розробка навчальних матеріалів відповідно до стандартів ОП, застосовні до галузі та/або вимоги МФК, запити клієнта тощо. Проведення навчання з використанням різних варіантів (онлайн/оффлайн формати, корпоративна/індивідуальна/групова участь)
  ● Формування культури безпеки шляхом заохочення активної участі учасників через практичні аспекти залучення персоналу (наприклад, пропонування покращень, участь у комітетах чи ініціативах з безпеки)

  Замовити послугу

 • 6. Навчальні програми для внутрішніх команд щодо стандартів та кращих практик звітності зі сталого розвитку

  ● Виявлення прогалин у знаннях і навичках внутрішніх команд клієнта в галузі звітності зі сталого розвитку з урахуванням їхнього поточного розуміння стандартів звітності, цілей компанії та відповідних нормативних актів
  ● Визначення цілей програми навчання, цільової аудиторії та вибір відповідних методів і форматів навчання залежно від побажань клієнта (можливі варіанти проведення семінарів, вебінарів, електронних навчальних модулів і виїзних тренінгів)
  ● Розроблення навчальних матеріалів, що забезпечують охоплення змістом навчання відповідних стандартів звітності в галузі сталого розвитку, застосовних у цій галузі та/або вимог МФК, побажань клієнта тощо
  ● Проведення сертифікованих тренінгів GRI для підвищення рівня корпоративної прозорості, залучення зацікавлених сторін до звітності та виявлення суттєвих тем для організації (у будь-якому форматі)
  ● Надання рекомендацій щодо інструментів збору даних, програмного забезпечення для підготовки звітності та інших ресурсів, які можуть полегшити процес підготовки звітності
  Проведення запитань і відповідей або наступних сесій після тренінгу для забезпечення повного розуміння наданих матеріалів, інструментів і рекомендацій

  Замовити послугу

Illustration

Проєкт із Запорізькою міською радою

Illustration

Проєкт аварійного водопостачання в Миколаєві

Illustration

Проект з переробки відходів у Тбілісі

Illustration

Проєкт з підтримки міського транспорту Грузії

Illustration

Муніципальний проєкт в Бакуріані

Illustration

Проект Тбіліського метрополітену та розширення автобусної мережі

Illustration

Проведення моніторингу в МХП

Illustration

Нива Переяславщини

Illustration

Група компаній «Edinstvo Group»

Illustration

Elementum Energy

Illustration

Нова Пошта

Illustration

Проєкт Львів

Illustration

Укрпошта

Illustration

TTC (Грузія)

Illustration

Терміновий проєкт з кризисної підтримки України

Illustration

Scatec Solar (ООО "БОГУСЛАВЕНЕРДЖИ")