Оцінювання ділянки і польові дослідження

Illustration
 • 1. Екологічна оцінка ділянки

  Базове дослідження (скринінг) для виявлення потенційних екологічних ризиків та історичного землекористування: ● Виявлення потенційних забруднювачів, оцінка якості ґрунту та загального екологічного стану ділянки під час відвідування ділянки та камерального дослідження ● Проведення поглибленого аналізу історичних практик землекористування на території проєкту шляхом вивчення історичних мап, земельних документів та архівних даних з метою виявлення будь-яких попередніх видів промислової діяльності, практики розміщення відходів або інших видів землекористування, що могли призвести до забруднення довкілля ● Підготовка комплексного звіту, в якому описуються потенційні екологічні небезпеки, проблеми забруднення та будь-які інші ризики, виявлені під час дослідження
  Детальне дослідження, включно з відбором проб ґрунту та ґрунтових вод, для підтвердження наявності забруднюючих речовин у навколишньому середовищі: ● Відбір та аналіз проб ґрунту і ґрунтових вод, виявлення ризиків і необхідних додаткових досліджень● Геофізичні пошуки та дослідження (включно з фоновими та камеральними дослідженнями) ● Проведення оцінок для виявлення наявності небезпечних речовин (або інших елементів відповідно до обсягу робіт)
  Оцінка екологічної цінності ділянки, включно з флорою і фауною, для розроблення заходів зі збереження та пом'якшення наслідків: ● Виявлення та документування різноманітності видів рослин і тварин, що мешкають на території, з використанням відповідних методів ● Виявлення і картування різних типів середовища проживання (наприклад, лісів, водно-болотних угідь, лугів). Оцінка якості та стану кожного місця існування з урахуванням таких факторів, як структура рослинності, типи ґрунтів і наявність води ● Оцінка екологічної цінності ділянки (на основі міжнародних і національних конвенцій, стандартів і документів)
  Замовити послугу

 • 2. Оцінка впливу на культурну спадщину

  ● Проведення оцінки потенційного впливу на об’єкти культурної спадщини
  ● Виявлення об’єктів культурної спадщини, таких як археологічні об'єкти або історичні будівлі. Проведення консультацій із зацікавленими сторонами та експертами зі спадщини
  ● Оцінка потенційних ризиків, включно з фізичним впливом, візуальними змінами та потенційними порушеннями культурних традицій
  ● Розроблення пом'якшувальних заходів щодо захисту культурної спадщини, які можуть включати зміну елементів проєкту з метою уникнення або мінімізації впливу на об'єкти культурної спадщини, реалізацію захисних заходів та розроблення протоколів археологічного моніторингу під час будівництва

  Замовити послугу

 • 3. Оцінка придбання землі та переселення

  ● Оцінка соціального впливу для розуміння потенційних наслідків відведення земель і переселення для постраждалих громад
  ● Аналіз місцевих і міжнародних законів, що стосуються придбання землі, переселення і прав постраждалих громад
  ● Розроблення стратегій зниження ризиків і планів переселення, які можуть включати розроблення заходів для мінімізації негативного впливу на зачеплені спільноти, надання справедливої компенсації та забезпечення того, щоб процеси переселення проводилися з дотриманням прав переміщених осіб

  Замовити послугу

 • 4. Оцінка водного сліду

  ● Базова оцінка водного сліду організації для аналізу споживання та використання води в різних аспектах бізнесу, включно з виробничими процесами, діяльністю ланцюжка поставок і експлуатацією об'єктів
  ● Виявлення зон з високим рівнем впливу, де споживання води є значним або де ризики, пов'язані з водою, найбільш виражені, з урахуванням географічного положення організації, доступності водних ресурсів і чутливості місцевих екосистем
  ● Співпраця з клієнтом для розроблення стратегій водозбереження та підвищення ефективності (наприклад, рекомендації щодо технологічної модернізації, оптимізації процесів та ініціатив із вторинного використання води)
  ● Рекомендації щодо інтеграції оцінок водного сліду в систему звітності зі сталого розвитку та доведення результатів до відома зацікавлених сторін

  Замовити послугу

Illustration

Проєкт із Запорізькою міською радою

Illustration

Проєкт аварійного водопостачання в Миколаєві

Illustration

Проект з переробки відходів у Тбілісі

Illustration

Проєкт з підтримки міського транспорту Грузії

Illustration

Муніципальний проєкт в Бакуріані

Illustration

Проект Тбіліського метрополітену та розширення автобусної мережі

Illustration

Проведення моніторингу в МХП

Illustration

Нива Переяславщини

Illustration

Група компаній «Edinstvo Group»

Illustration

Elementum Energy

Illustration

Нова Пошта

Illustration

Проєкт Львів

Illustration

Укрпошта

Illustration

TTC (Грузія)

Illustration

Терміновий проєкт з кризисної підтримки України

Illustration

Scatec Solar (ООО "БОГУСЛАВЕНЕРДЖИ")