Оцінка відповідності

Illustration
 • 1. Стандарти діяльності МФК та оцінка вимог ЄБРР до діяльності

  ● Проведення ретельного аналізу поточної практики та бізнес-активності для оцінки відповідності Стандартам діяльності Міжнародної фінансової корпорації (МФК) та вимогам Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) до діяльності
  ● Визначення прогалин та напрямків для вдосконалення в дотриманні цих стандартів
  ● Розробка звіту із зазначенням прогалин і відповідних коригувальних заходів
  ● Розробка стратегії та плану дій для підвищення рівня дотримання вимог
  Замовити послугу

 • 2. Допомога у створенні та оновленні політик і процедур відповідно до стандартів МФК

  ● Проведення аналізу недоліків і розробка "дорожньої карти" для досягнення поставлених цілей
  ● Надання повної або часткової допомоги у створенні та оновленні політик і процедур
  ● Забезпечення відповідності політик організації передовим міжнародним практикам і нормативним вимогам

  Замовити послугу

 • 3. Оцінка відповідності нормам охорони навколишнього середовища, здоров'я та безпеки (EHS)

  ● Оцінка існуючих практик і процедур для забезпечення відповідності нормам охорони навколишнього середовища, здоров'я та безпеки (або іншим стандартам, які вимагає клієнт)
  ● Виявлення та аналіз застосовних норм у сфері охорони довкілля, здоров'я та безпеки на місцевому, національному та міжнародному рівнях ● Проведення інспекцій та аудитів на місцях для оцінки фізичних об'єктів та операцій на предмет відповідності стандартам EHS
  ● Виявлення потенційних небезпек і ризиків та оцінка ефективності наявних заходів безпеки
  ● Розроблення планів дій на основі результатів оцінювання для розв'язання проблем невідповідності таполіпшення показників EHS, включно з визначенням пріоритетності дій з урахуванням ризику та наявності ресурсів
  ● Оцінка комунікаційних стратегій для поширення інформації про EHS серед співробітників та інших зацікавлених сторін і розроблення стратегій для ефективної взаємодії з певними зацікавленими сторонами  ● Розроблення та впровадження програм навчання EHS або заходів з підвищення кваліфікації співробітників   Керівництво зі створення механізмів для постійного моніторингу ефективності EHS

  Замовити послугу

 • 4. Відповідність стандартам менеджменту (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001)

  ● Оцінювання систем і процесів на предмет відповідності стандартам менеджменту, таким як ISO 9001 (управління якістю), ISO 14001 (екологічний менеджмент), ISO 45001 (охорона праці та техніка безпеки) та ISO 39001(безпека дорожнього руху)
  ● Надання рекомендацій щодо впровадження та підтримки цих стандартів
  ● Проведення внутрішніх аудитів для контролю за дотриманням вимог
  Підготовка організації до зовнішньої сертифікації

  Замовити послугу

 • 5. Відповідність ланцюга постачання

  ● Оцінка ланцюга постачання щодо відповідності етичним, екологічним і соціальним стандартам
  ● Розробка та впровадження стратегій відповідального вибору постачальників та управління ними
  ● Розробка необхідних політик та процедур (або іншої внутрішньої документації) для управління ланцюжком поставок та закупівель
  ● Проведення навчання відповідним зацікавленим сторонам рекомендацій щодо дотримання вимог ланцюга постачання

  Замовити послугу

 • 6. Дотримання етичних норм і кодексу поведінки

  ● Перегляд та оновлення кодексу поведінки та етичної політики організації
  ● Розробка відповідних необхідних політик та процедур
  ● Проведення програми навчання співробітників етичної поведінки та дотримання кодексу поведінки
  Надання рекомендацій щодо створення механізмів повідомлення про порушення етичних норм та їх усунення

  Замовити послугу

 • 7. Антикризове управління та планування реагування на інциденти

  ● Проведення комплексного оцінювання ризиків для виявлення потенційних криз та інцидентів, що мають відношення до організації
  ● Аналіз ступеня вірогідності і впливу кожного виявленого ризику
  ● Розставлення пріоритетів ризиків, зважаючи на їхню потенційну серйозність і частоту, і розробка відповідного плану дій щодо їхнього пом'якшення
  ● Розробка плану антикризового управління, в якому буде викладено загальну стратегію управління кризами, включно зі стратегіями комунікації, процесами ухвалення рішень і механізмами координації
  ● Створення плану реагування на інциденти для конкретних типів інцидентів, виявлених під час оцінювання ризиків з чітко визначеними ролями та обов'язками ключового персоналу
  ● Забезпечення залучення зацікавлених сторін шляхом розроблення планів комунікації для внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін та їх реалізації
  ● Надання рекомендації щодо належних механізмів звітності, які необхідно використовувати для документування інцидентів, реагування та результатів

  Замовити послугу

Illustration

Проєкт із Запорізькою міською радою

Illustration

Проєкт аварійного водопостачання в Миколаєві

Illustration

Проект з переробки відходів у Тбілісі

Illustration

Проєкт з підтримки міського транспорту Грузії

Illustration

Муніципальний проєкт в Бакуріані

Illustration

Проект Тбіліського метрополітену та розширення автобусної мережі

Illustration

Проведення моніторингу в МХП

Illustration

Нива Переяславщини

Illustration

Група компаній «Edinstvo Group»

Illustration

Elementum Energy

Illustration

Нова Пошта

Illustration

Проєкт Львів

Illustration

Укрпошта

Illustration

TTC (Грузія)

Illustration

Терміновий проєкт з кризисної підтримки України

Illustration

Scatec Solar (ООО "БОГУСЛАВЕНЕРДЖИ")