Оцінка ризиків

Illustration
 • 1. Оцінка впливу

  ● Спільна робота з клієнтом для чіткого визначення цілей оцінки впливу та визначення масштабів аналізу
  ● Тісна взаємодія із зацікавленими сторонами для визначення результатів, ключових показників ефективності (KPIs) і конкретних соціальних, екологічних або економічних аспектів, що підлягають оцінці
  ● Визначення та використання відповідних методів збору даних, метрик і критеріїв оцінювання (проведення опитувань, інтерв'ю та аналіз даних для збору необхідної інформації)
  ● Аналіз зібраних даних для оцінки впливу організації. Аналіз може охоплювати соціальні, екологічні та економічні аспекти, залежно від масштабу оцінки впливу
  Підготовка звіту

  Замовити послугу

 • 2. Оцінка необхідних заходів реагування на кризові ситуації

  ● Розроблення плану швидкого реагування для ідентифікації невідкладних потреб організації під час кризових ситуацій
  ● Оцінка вразливості та ризиків для виявлення потенційних тригерів кризових ситуацій та вразливості організації до різних загроз шляхом аналізу внутрішніх і зовнішніх факторів, перегляду протоколів антикризового управління та оцінки стійкості критично важливих бізнес-функцій
  ● Виявлення ключових зацікавлених сторін, визначення каналів комунікації в рамках розробленої стратегії взаємодії із зацікавленими сторонами
  ● Створення організаційного потенціалу для реагування на кризові ситуації за допомогою навчальних програм і симуляційних навчань

  Замовити послугу

 • 3. Оцінювання ризиків ланцюга поставок

  ● Складання схеми ланцюга поставок, визначення ключових постачальників і розуміння потоку товарів і послуг клієнта в рамках ретельного аналізу всього ланцюга поставок
  ● Проведення процесу ідентифікації ризиків, щоб виявити потенційні загрози для ланцюга постачань шляхом оцінювання різних чинників, таких як геополітична нестабільність, стихійні лиха, фінансовий стан постачальників, зміни в законодавстві та інші важливі елементи
  ● Оцінка потенційного впливу виявлених ризиків на ланцюжок поставок для подальшого розроблення стратегій зниження ризиків з урахуванням конкретних сценаріїв
  ● Допомога у створенні механізмів моніторингу та ключових показників ефективності (KPIs) для відстеження ефективності стратегій зниження ризиків

  Замовити послугу

 • 4. Корінне населення і переміщення

  ● Оцінка культурного впливу для розуміння унікальних культурних, соціальних та економічних зв'язків громад корінного населення з землею
  ● Огляд відповідних законів, нормативних актів і міжнародних стандартів, що стосуються прав корінних народів, землеволодіння та переміщення
  ● Оцінка потенційного впливу проєктів на громади корінного населення та сприяння конструктивній взаємодії із зацікавленими сторонами
  ● Розроблення стратегій пом'якшення наслідків для мінімізації впливу проєктів на громади корінного населення та сприяння сталому розвитку

  Замовити послугу

 • 5. Ризики, пов'язані з культурною спадщиною

  ● Інвентаризація та картування об'єктів культурної спадщини на території проєкту із залученням зацікавлених сторін для виявлення та документування значущих об'єктів, артефактів та особливостей
  ● Процес визначення ризиків для виявлення потенційних загроз об'єктам культурної спадщини шляхом оцінювання таких факторів, як будівельні роботи, зміни довкілля, стихійні лиха та потенційний вандалізм
  Вивчення місцевих і міжнародних нормативних актів, що стосуються охорони культурної спадщини, і розробка стратегій зі зниження ризиків, спрямованих на захист і збереження об'єктів культурної спадщини (наприклад, коригування проєктних рішень, реалізація захисних заходів і врахування думки громади в процесі ухвалення рішень)
  Замовити послугу

 • 6. Біорізноманіття та знеліснення

  ● Складання карти біорізноманіття та екосистем на території проєкту/визначеної території
  ● Проведення оцінки ризиків для виявлення загроз біорізноманіттю з особливим акцентом на ризики знеліснення, пов'язані з проєктом, шляхом оцінювання таких чинників, як вирубка лісу, розчищення земель, розвиток інфраструктури та інші види діяльності, що можуть вплинути на екосистеми
  ● Огляд місцевих і міжнародних нормативних актів, що стосуються збереження біорізноманіття та охорони довкілля
  ● Розроблення планів і стратегій зі збереження біорізноманіття, які можуть включати розроблення заходів щодо пом'якшення наслідків знеліснення, таких як ініціативи з відновлення лісів, відновлення місця існування та впровадження практики сталого землекористування

  Замовити послугу

 • 7. Придбання земель і переселення

  ● Оцінка соціального впливу для розуміння потенційних ризиків, пов'язаних з придбанням землі та переселенням
  ● Аналіз національного та міжнародного законодавства, пов'язаного з придбанням землі, переселенням та правами громад, що зазнають впливу
  ● Розробка стратегій зменшення ризиків та планів переселення, які можуть включати розробку заходів для мінімізації негативного впливу на постраждалі громади, надання гідної компенсації та забезпечення того, щоб процес переселення відбувався з дотриманням інтересів та прав переміщених осіб
  Надання рекомендації щодо створення механізмів моніторингу для постійного оцінювання впливу діяльності з відведення земель і переселення (наприклад, розробка механізмів розгляду скарг для розв'язання проблем, що виникають у постраждалих громадах)

  Замовити послугу

Illustration

Проєкт із Запорізькою міською радою

Illustration

Проєкт аварійного водопостачання в Миколаєві

Illustration

Проект з переробки відходів у Тбілісі

Illustration

Проєкт з підтримки міського транспорту Грузії

Illustration

Муніципальний проєкт в Бакуріані

Illustration

Проект Тбіліського метрополітену та розширення автобусної мережі

Illustration

Проведення моніторингу в МХП

Illustration

Нива Переяславщини

Illustration

Група компаній «Edinstvo Group»

Illustration

Elementum Energy

Illustration

Нова Пошта

Illustration

Проєкт Львів

Illustration

Укрпошта

Illustration

TTC (Грузія)

Illustration

Терміновий проєкт з кризисної підтримки України

Illustration

Scatec Solar (ООО "БОГУСЛАВЕНЕРДЖИ")