Впровадження систем управління та ESG підходу

Illustration
 • 1. Впровадження системи управління якістю ISO 9001

  ● Визначення сфери застосування системи управління якості та визначення для включення
  ● Перевірка відповідності екологічним законам і нормам
  ● Розроблення докладного плану впровадження, що включає завдання, терміни і відповідальних осіб, а також виявлення потенційних ризиків, які можуть виникнути в процесі впровадження та експлуатації системи
  ● Розроблення необхідної документації, включно з процедурами, інструкціями та формами
  ● Розроблення навчальних матеріалів і проведення тренінгів для співробітників з метою поліпшення розуміння вимог до якості
  ● Проведення заходів щодо підвищення обізнаності всіх співробітників про переваги та цілі впровадження ISO 9001 ● Надання рекомендацій щодо проведення внутрішніх аудитів для оцінювання ефективності системи та виявлення можливих відхилень, а також заходів щодо запобігання їх повторенню

  Замовити послугу

 • 2. Впровадження системи екологічного менеджменту (СЕМ) ISO 14001

  ● Визначення сфери застосування системи екологічного менеджменту та визначення процесів, які мають бути включені
  ● Перевірка відповідності екологічним законам і нормам
  ● Розроблення докладного плану впровадження, що містить завдання, строки та відповідальних осіб, а також виявлення потенційних ризиків, які можуть виникнути в процесі впровадження та експлуатації системи
  ● Розроблення необхідної документації, включно з процедурами, інструкціями та формами
  ● Розроблення навчальних матеріалів і проведення тренінгів для співробітників з метою поліпшення розуміння вимог до якості
  ● Проведення заходів щодо підвищення обізнаності всіх співробітників про переваги та цілі впровадження ISO 14001
  ● Надання рекомендацій щодо проведення внутрішніх аудитів для оцінювання ефективності системи та виявлення можливих відхилень, а також заходів щодо запобігання їх повторенню

  Замовити послугу

 • 3. Впровадження системи управління охороною здоров’я і безпекою праці (ОЗіБП) ISO 45001

  ● Визначення сфери дії системи управління охороною праці та безпекою, та визначення процесів для впровадження  ● Аналіз відповідності організації всім чинним юридичним та іншим вимогам в сфері охорони праці та техніки безпеки ● Розроблення детального плану впровадження, включно із завданнями, строками та відповідальними особами, а також виявлення потенційних ризиків, які можуть виникнути під час впровадження системи
  ● Розроблення необхідної документації, включно з процедурами, інструкціями та формами
  ● Розроблення навчальних матеріалів та проведення навчання співробітників для поліпшення розуміння вимог до якості
  ● Проведення заходів щодо підвищення обізнаності всіх співробітників про переваги та цілі впровадження ISO 45001  ● Надання рекомендацій щодо проведення внутрішніх перевірок для оцінювання ефективності системи та виявлення можливих відхилень, а також заходів щодо запобігання їх повторенню

  Замовити послугу

 • 4. Впровадження системи управління безпечності харчових продуктів (СУБХП) ISO 22000

  ● Визначення сфери застосування системи управління безпечності харчових продуктів (СУБХП), яка передбачає створення комплексної основи для забезпечення безпечності харчових продуктів по всьому ланцюжку їх поставок  ● Аналіз відповідності організації всім застосовним юридичним та іншим вимогам, пов'язаним з безпекою харчових продуктів
  ● Розроблення докладного плану впровадження, що включає завдання, строки та відповідальних осіб, а також виявлення потенційних ризиків, які можуть виникнути в процесі впровадження та експлуатації системи
  ● Розроблення необхідної документації, включно з процедурами, інструкціями та формами
  ● Розроблення навчальних матеріалів і проведення тренінгів для співробітників з метою поліпшення розуміння вимог до якості
  ● Проведення заходів щодо підвищення обізнаності всіх співробітників про переваги та цілі впровадження ISO 22000  ● Надання рекомендацій щодо проведення внутрішніх аудитів для оцінювання ефективності системи та виявлення можливих відхилень, а також заходів щодо запобігання їх повторенню

  Замовити послугу

 • 5. Впровадження системи енергоменеджменту (СЕнМ) за стандартом ISO 50001

  ● Визначення сфери застосування системи енергетичного менеджменту (СЕМ), яка передбачає створення системного підходу до поліпшення енергетичних показників, підвищення енергоефективності та зниження енергоспоживання в організації
  ● Аналіз відповідності організації всім застосовним законодавчим та іншим вимогам, пов'язаним з енергетичним менеджментом
  Розроблення детального плану впровадження, що включає завдання, строки та відповідальних осіб, а також виявлення потенційних ризиків, які можуть виникнути в процесі впровадження системи
  ● Розроблення необхідної документації, включно з процедурами, інструкціями та формами
  ● Розробка навчальних матеріалів і проведення тренінгів для співробітників з метою поліпшення розуміння вимог до якості
  ● Проведення заходів щодо підвищення обізнаності всіх співробітників про переваги та цілі впровадження ISO 50001
  ● Надання рекомендацій щодо проведення внутрішніх аудитів для оцінювання ефективності системи та виявлення можливих відхилень, а також заходів щодо запобігання їх повторенню

  Замовити послугу

 • 6. Впровадження HACCP (аналіз ризиків і критичні контрольні точки)

  ● Виявлення та оцінка потенційних ризиків безпечності харчових продуктів у виробничому процесі
  ● Оцінка ймовірності виникнення кожної виявленої небезпеки
  ● Визначення точок у процесі, де контроль необхідний для запобігання, усунення або зниження виявлених небезпек до прийнятного рівня
  ● Встановлення вимірних і ефективних критичних меж для кожної контрольно-критичної точки (ККТ), які повинні гарантувати контроль небезпечних факторів на кожній ККТ
  ● Розробка процедури моніторингу для відстеження критичних параметрів на ККТ і використання відповідних приладів (наприклад, термометрів, pH-метрів) для точних вимірювань
  ● Встановлення порядку усунення відхилень від критичних меж і відновлення контролю та перевірки ефективності коригувальних дій
  ● Документування плану HACCP, включно з аналізом небезпек, ККТ, критичними межами та процедурами моніторингу
  ● Навчання співробітників, які беруть участь у процесі виробництва продуктів харчування, для розуміння їхньої ролі, важливості HACCP і того, як слідувати встановленим процедурам
  ● Надання рекомендацій щодо проведення внутрішнього аудиту для оцінки плану HACCP і виявлення можливих змін у процесах, обладнанні, інгредієнтах або правилах

  Замовити послугу

 • 7. Впровадження практик управління екологічними, соціальними та управлінськими аспектами (ESG)

  ● Проведення оцінки суттєвості для виявлення та визначення пріоритетності питань ESG, які є найбільш важливими та значущими для організації та її зацікавлених сторін
  ● Інтеграція принципів ESG у загальну бізнес-стратегію організації шляхом розроблення спеціальних політик і керівних принципів для вирішення питань впливу на навколишнє середовище, соціальної відповідальності та корпоративного управління
  ● Створення детального плану впровадження, який окреслює конкретні дії та ініціативи, спрямовані на вирішення визначених пріоритетів у сфері ESG
  ● Визначення вимірних показників і KPIs для відстеження результатів діяльності організації в екологічній, соціальній та управлінській сферах
  Проведення тренінгів для співробітників на всіх рівнях для підвищення обізнаності з питань ESG

  Замовити послугу

 • 8. Рекомендації щодо створення систем для забезпечення дотримання відповідних законів, нормативних актів і стандартів

  ● Розробка системи на основі конкретних потреб організації, розуміння стратегічних цілей організації та визначення потенційних ризиків і комплаєнс-вимог
  ● Залучення зацікавлених сторін і розвиток культури підзвітності та відповідності
  Надання рекомендацій щодо моніторингу, оцінки та поліпшення процесів

  Замовити послугу

Illustration

Проєкт із Запорізькою міською радою

Illustration

Проєкт аварійного водопостачання в Миколаєві

Illustration

Проект з переробки відходів у Тбілісі

Illustration

Проєкт з підтримки міського транспорту Грузії

Illustration

Муніципальний проєкт в Бакуріані

Illustration

Проект Тбіліського метрополітену та розширення автобусної мережі

Illustration

Проведення моніторингу в МХП

Illustration

Нива Переяславщини

Illustration

Група компаній «Edinstvo Group»

Illustration

Elementum Energy

Illustration

Нова Пошта

Illustration

Проєкт Львів

Illustration

Укрпошта

Illustration

TTC (Грузія)

Illustration

Терміновий проєкт з кризисної підтримки України

Illustration

Scatec Solar (ООО "БОГУСЛАВЕНЕРДЖИ")