RU


RU


Внедрение систем управления и ESG подхода

Illustration
 • 1. Впровадження системи управління якістю ISO 9001

  ● Визначення сфери застосування системи управління якості та визначення для включення
  ● Перевірка відповідності екологічним законам і нормам
  ● Розроблення докладного плану впровадження, що включає завдання, терміни і відповідальних осіб, а також виявлення потенційних ризиків, які можуть виникнути в процесі впровадження та експлуатації системи
  ● Розроблення необхідної документації, включно з процедурами, інструкціями та формами
  ● Розроблення навчальних матеріалів і проведення тренінгів для співробітників з метою поліпшення розуміння вимог до якості
  ● Проведення заходів щодо підвищення обізнаності всіх співробітників про переваги та цілі впровадження ISO 9001 ● Надання рекомендацій щодо проведення внутрішніх аудитів для оцінювання ефективності системи та виявлення можливих відхилень, а також заходів щодо запобігання їх повторенню

  Замовити послугу

 • 2. Впровадження системи екологічного менеджменту (СЕМ) ISO 14001

  ● Визначення сфери застосування системи екологічного менеджменту та визначення процесів, які мають бути включені
  ● Перевірка відповідності екологічним законам і нормам
  ● Розроблення докладного плану впровадження, що містить завдання, строки та відповідальних осіб, а також виявлення потенційних ризиків, які можуть виникнути в процесі впровадження та експлуатації системи
  ● Розроблення необхідної документації, включно з процедурами, інструкціями та формами
  ● Розроблення навчальних матеріалів і проведення тренінгів для співробітників з метою поліпшення розуміння вимог до якості
  ● Проведення заходів щодо підвищення обізнаності всіх співробітників про переваги та цілі впровадження ISO 14001
  ● Надання рекомендацій щодо проведення внутрішніх аудитів для оцінювання ефективності системи та виявлення можливих відхилень, а також заходів щодо запобігання їх повторенню

  Замовити послугу

 • 3. Впровадження системи управління охороною здоров’я і безпекою праці (ОЗіБП) ISO 45001

  ● Визначення сфери дії системи управління охороною праці та безпекою, та визначення процесів для впровадження  ● Аналіз відповідності організації всім чинним юридичним та іншим вимогам в сфері охорони праці та техніки безпеки ● Розроблення детального плану впровадження, включно із завданнями, строками та відповідальними особами, а також виявлення потенційних ризиків, які можуть виникнути під час впровадження системи
  ● Розроблення необхідної документації, включно з процедурами, інструкціями та формами
  ● Розроблення навчальних матеріалів та проведення навчання співробітників для поліпшення розуміння вимог до якості
  ● Проведення заходів щодо підвищення обізнаності всіх співробітників про переваги та цілі впровадження ISO 45001  ● Надання рекомендацій щодо проведення внутрішніх перевірок для оцінювання ефективності системи та виявлення можливих відхилень, а також заходів щодо запобігання їх повторенню

  Замовити послугу

 • 4. Впровадження системи управління безпечності харчових продуктів (СУБХП) ISO 22000

  ● Визначення сфери застосування системи управління безпечності харчових продуктів (СУБХП), яка передбачає створення комплексної основи для забезпечення безпечності харчових продуктів по всьому ланцюжку їх поставок  ● Аналіз відповідності організації всім застосовним юридичним та іншим вимогам, пов'язаним з безпекою харчових продуктів
  ● Розроблення докладного плану впровадження, що включає завдання, строки та відповідальних осіб, а також виявлення потенційних ризиків, які можуть виникнути в процесі впровадження та експлуатації системи
  ● Розроблення необхідної документації, включно з процедурами, інструкціями та формами
  ● Розроблення навчальних матеріалів і проведення тренінгів для співробітників з метою поліпшення розуміння вимог до якості
  ● Проведення заходів щодо підвищення обізнаності всіх співробітників про переваги та цілі впровадження ISO 22000  ● Надання рекомендацій щодо проведення внутрішніх аудитів для оцінювання ефективності системи та виявлення можливих відхилень, а також заходів щодо запобігання їх повторенню

  Замовити послугу

 • 5. Впровадження системи енергоменеджменту (СЕнМ) за стандартом ISO 50001

  ● Визначення сфери застосування системи енергетичного менеджменту (СЕМ), яка передбачає створення системного підходу до поліпшення енергетичних показників, підвищення енергоефективності та зниження енергоспоживання в організації
  ● Аналіз відповідності організації всім застосовним законодавчим та іншим вимогам, пов'язаним з енергетичним менеджментом
  Розроблення детального плану впровадження, що включає завдання, строки та відповідальних осіб, а також виявлення потенційних ризиків, які можуть виникнути в процесі впровадження системи
  ● Розроблення необхідної документації, включно з процедурами, інструкціями та формами
  ● Розробка навчальних матеріалів і проведення тренінгів для співробітників з метою поліпшення розуміння вимог до якості
  ● Проведення заходів щодо підвищення обізнаності всіх співробітників про переваги та цілі впровадження ISO 50001
  ● Надання рекомендацій щодо проведення внутрішніх аудитів для оцінювання ефективності системи та виявлення можливих відхилень, а також заходів щодо запобігання їх повторенню

  Замовити послугу

 • 6. Впровадження HACCP (аналіз ризиків і критичні контрольні точки)

  ● Виявлення та оцінка потенційних ризиків безпечності харчових продуктів у виробничому процесі
  ● Оцінка ймовірності виникнення кожної виявленої небезпеки
  ● Визначення точок у процесі, де контроль необхідний для запобігання, усунення або зниження виявлених небезпек до прийнятного рівня
  ● Встановлення вимірних і ефективних критичних меж для кожної контрольно-критичної точки (ККТ), які повинні гарантувати контроль небезпечних факторів на кожній ККТ
  ● Розробка процедури моніторингу для відстеження критичних параметрів на ККТ і використання відповідних приладів (наприклад, термометрів, pH-метрів) для точних вимірювань
  ● Встановлення порядку усунення відхилень від критичних меж і відновлення контролю та перевірки ефективності коригувальних дій
  ● Документування плану HACCP, включно з аналізом небезпек, ККТ, критичними межами та процедурами моніторингу
  ● Навчання співробітників, які беруть участь у процесі виробництва продуктів харчування, для розуміння їхньої ролі, важливості HACCP і того, як слідувати встановленим процедурам
  ● Надання рекомендацій щодо проведення внутрішнього аудиту для оцінки плану HACCP і виявлення можливих змін у процесах, обладнанні, інгредієнтах або правилах

  Замовити послугу

 • 7. Впровадження практик управління екологічними, соціальними та управлінськими аспектами (ESG)

  ● Проведення оцінки суттєвості для виявлення та визначення пріоритетності питань ESG, які є найбільш важливими та значущими для організації та її зацікавлених сторін
  ● Інтеграція принципів ESG у загальну бізнес-стратегію організації шляхом розроблення спеціальних політик і керівних принципів для вирішення питань впливу на навколишнє середовище, соціальної відповідальності та корпоративного управління
  ● Створення детального плану впровадження, який окреслює конкретні дії та ініціативи, спрямовані на вирішення визначених пріоритетів у сфері ESG
  ● Визначення вимірних показників і KPIs для відстеження результатів діяльності організації в екологічній, соціальній та управлінській сферах
  Проведення тренінгів для співробітників на всіх рівнях для підвищення обізнаності з питань ESG

  Замовити послугу

 • 8. Рекомендації щодо створення систем для забезпечення дотримання відповідних законів, нормативних актів і стандартів

  ● Розробка системи на основі конкретних потреб організації, розуміння стратегічних цілей організації та визначення потенційних ризиків і комплаєнс-вимог
  ● Залучення зацікавлених сторін і розвиток культури підзвітності та відповідності
  Надання рекомендацій щодо моніторингу, оцінки та поліпшення процесів

  Замовити послугу

Illustration

Проект с Запорожским городским советом

Illustration

Проект аварийного водоснабжения в Николаеве

Illustration

Проект по переработке отходов в Тбилиси

Illustration

Проект по поддержке городского транспорта Грузии

Illustration

Проект муниципальных служб Бакуриани

Illustration

Проект Тбилисского метрополитена

Illustration

Проведение мониторинга в МХП

Illustration

Нива Переяславщины

Illustration

Edinstvo Group

Illustration

Elementum Energy

Illustration

Новая Почта

Illustration

Проект Львов

Illustration

Fozzy Group

Illustration

Укрпошта

Illustration

TTC (Грузия)

Illustration

Срочный проект по кризисной поддержке Украины

Illustration

Scatec Solar (ООО "БОГУСЛАВЕНЕРДЖИ")