RU


RU


Социальная ответственность

Illustration
 • 1. Оцінка соціального впливу

  ● Виявлення потенційних соціальних ризиків, пов'язаних із проєктом, програмою або політикою, включаючи ризики переміщення населення, втрату засобів до існування, вплив на культуру та соціальну нерівність
  ● Проведення консультацій з членами громади, використовуючи різні методи (зустрічі, опитування, фокус-групи) для збору інформації та зворотного зв'язку
  ● Оцінка змін у структурі зайнятості, рівні доходів та економічних можливостях. Створення та використання вихідних даних за ключовими соціальними показниками для вимірювання змін з плином часу

  Замовити послугу

 • 2. Комплексна перевірка відповідно до стандартів МФК або міжнародних соціальних стандартів (SA 8000)

  ● Проведення комплексної перевірки відповідно до стандартів міжнародної фінансової корпорації (МФК) або міжнародних стандартів (SA 8000)
  ● Оцінка дотримання організацією чесної трудової практики, включаючи робочий час, заробітну плату та права працівників, а також ефективність політики, пов'язаної з безпекою та здоров'ям на робочому місці
  Виявлення потенційних соціальних ризиків, пов'язаних з діяльністю організації, ланцюжком поставок та бізнес-діяльністю, трудовими практиками, впливом на громаду і відносинами із зацікавленими сторонами. Розроблення та реалізація стратегій щодо пом'якшення або управління виявленими соціальними ризиками

  Замовити послугу

 • 3. Ідентифікація зацікавлених сторін та програми залученості

  ● Проведення картування та ідентифікації зацікавлених сторін
  ● Визначення чітких цілей взаємодії із зацікавленими сторонами та їх узгодження з цілями організації
  ● Визначення найбільш ефективних каналів зв'язку для кожної групи зацікавлених сторін з використанням комбінації таких методів, як зустрічі, опитування, соціальні мережі та пряме спілкування
  Надання практичних рекомендацій щодо реалізації стратегії взаємодії. Виявлення потенційних ризиків і проблем у процесі реалізації та розроблення стратегії зі зниження ризиків і подолання проблем

  Замовити послугу

 • 4. Планування і виконання процесів із залучення зацікавлених сторін до процесу ухвалення рішень

  ● Виявлення і картування всіх зацікавлених сторін, включно з членами громади, НУО, державними установами та партнерами по галузі. Розроблення процесів участі, адаптованих до конкретного контексту, цілей і зацікавлених сторін, з урахуванням культурної та соціальної складової
  ● Планування та проведення семінарів, які створять структуровану платформу для взаємодії інтерактивних заходів, що стимулюють участь і співпрацю
  Сприяння процесам, спрямованим на досягнення консенсусу між зацікавленими сторонами. Розроблення стратегій розв'язання конфліктів і розбіжностей, які можуть виникнути в процесі ухвалення рішень

  Замовити послугу

 • 5. Комплексна перевірка прав людини

  ● Оцінка впливу на права людини для виявлення й оцінювання потенційних і фактичних ризиків для прав людини в діяльності організації та ланцюжку постачань
  ● Розроблення та вдосконалення політик і процедур у сфері прав людини з урахуванням конкретних ризиків і контексту організації або приведення наявних політик у відповідність до міжнародних стандартів у сфері прав людини та місцевих правил (HR, принципи рівності, протидія дискримінації та запобігання гендерному насильству тощо)
  ● Розроблення та реалізація програм навчання для підвищення обізнаності та потенціалу всередині організації щодо належної перевірки дотримання прав людини
  ● Надання рекомендацій та/або розробка механізмів і внутрішніх процедур для управління процесом моніторингу та звітності про дотримання прав людини

  Замовити послугу

 • 6. Консультування з питань різноманіття, рівності та інклюзивності (РРІ)

  ● Аналіз та оцінка наявних політик і процедур, пов'язаних із наймом, просуванням по службі, навчанням і поведінкою на робочому місці. Надання рекомендацій щодо оновлення або створення політики, що сприяє різноманіттю, рівноправності та інклюзивності
  ● Розробка стратегічного плану, який узгоджує ініціативи РРІ із загальним баченням і бізнес-цілями організації
  ● Розробка програм навчання для підвищення обізнаності та ознайомлення співробітників з принципами РРІ. Проведення спеціалізованих тренінгів для керівників і менеджерів, спрямованих на розвиток інклюзивного лідерства

  Замовити послугу

 • 7. Етичне управління закупівлями та ланцюгами поставок

  ● Оцінка та аналіз етичних та відповідних практик в усьому ланцюжку поставок
  ● Проведення регулярних виїзних перевірок постачальників і виробничих об'єктів. Забезпечення дотримання етичних і сталих стандартів, включаючи трудові практики, вплив на навколишнє середовище та соціальну відповідальність
  Виявлення та розроблення плану заходів щодо усунення або мінімізації потенційних ризиків, пов'язаних з порушеннями етичних норм

  Замовити послугу

Illustration

Проект с Запорожским городским советом

Illustration

Проект аварийного водоснабжения в Николаеве

Illustration

Проект по переработке отходов в Тбилиси

Illustration

Проект по поддержке городского транспорта Грузии

Illustration

Проект муниципальных служб Бакуриани

Illustration

Проект Тбилисского метрополитена

Illustration

Проведение мониторинга в МХП

Illustration

Нива Переяславщины

Illustration

Edinstvo Group

Illustration

Elementum Energy

Illustration

Новая Почта

Illustration

Проект Львов

Illustration

Fozzy Group

Illustration

Укрпошта

Illustration

TTC (Грузия)

Illustration

Срочный проект по кризисной поддержке Украины

Illustration

Scatec Solar (ООО "БОГУСЛАВЕНЕРДЖИ")