RU


RU


Оценка рисков

Illustration
 • 1. Оцінка впливу

  ● Спільна робота з клієнтом для чіткого визначення цілей оцінки впливу та визначення масштабів аналізу
  ● Тісна взаємодія із зацікавленими сторонами для визначення результатів, ключових показників ефективності (KPIs) і конкретних соціальних, екологічних або економічних аспектів, що підлягають оцінці
  ● Визначення та використання відповідних методів збору даних, метрик і критеріїв оцінювання (проведення опитувань, інтерв'ю та аналіз даних для збору необхідної інформації)
  ● Аналіз зібраних даних для оцінки впливу організації. Аналіз може охоплювати соціальні, екологічні та економічні аспекти, залежно від масштабу оцінки впливу
  Підготовка звіту

  Замовити послугу

 • 2. Оцінка необхідних заходів реагування на кризові ситуації

  ● Розроблення плану швидкого реагування для ідентифікації невідкладних потреб організації під час кризових ситуацій
  ● Оцінка вразливості та ризиків для виявлення потенційних тригерів кризових ситуацій та вразливості організації до різних загроз шляхом аналізу внутрішніх і зовнішніх факторів, перегляду протоколів антикризового управління та оцінки стійкості критично важливих бізнес-функцій
  ● Виявлення ключових зацікавлених сторін, визначення каналів комунікації в рамках розробленої стратегії взаємодії із зацікавленими сторонами
  ● Створення організаційного потенціалу для реагування на кризові ситуації за допомогою навчальних програм і симуляційних навчань

  Замовити послугу

 • 3. Оцінювання ризиків ланцюга поставок

  ● Складання схеми ланцюга поставок, визначення ключових постачальників і розуміння потоку товарів і послуг клієнта в рамках ретельного аналізу всього ланцюга поставок
  ● Проведення процесу ідентифікації ризиків, щоб виявити потенційні загрози для ланцюга постачань шляхом оцінювання різних чинників, таких як геополітична нестабільність, стихійні лиха, фінансовий стан постачальників, зміни в законодавстві та інші важливі елементи
  ● Оцінка потенційного впливу виявлених ризиків на ланцюжок поставок для подальшого розроблення стратегій зниження ризиків з урахуванням конкретних сценаріїв
  ● Допомога у створенні механізмів моніторингу та ключових показників ефективності (KPIs) для відстеження ефективності стратегій зниження ризиків

  Замовити послугу

 • 4. Корінне населення і переміщення

  ● Оцінка культурного впливу для розуміння унікальних культурних, соціальних та економічних зв'язків громад корінного населення з землею
  ● Огляд відповідних законів, нормативних актів і міжнародних стандартів, що стосуються прав корінних народів, землеволодіння та переміщення
  ● Оцінка потенційного впливу проєктів на громади корінного населення та сприяння конструктивній взаємодії із зацікавленими сторонами
  ● Розроблення стратегій пом'якшення наслідків для мінімізації впливу проєктів на громади корінного населення та сприяння сталому розвитку

  Замовити послугу

 • 5. Ризики, пов'язані з культурною спадщиною

  ● Інвентаризація та картування об'єктів культурної спадщини на території проєкту із залученням зацікавлених сторін для виявлення та документування значущих об'єктів, артефактів та особливостей
  ● Процес визначення ризиків для виявлення потенційних загроз об'єктам культурної спадщини шляхом оцінювання таких факторів, як будівельні роботи, зміни довкілля, стихійні лиха та потенційний вандалізм
  Вивчення місцевих і міжнародних нормативних актів, що стосуються охорони культурної спадщини, і розробка стратегій зі зниження ризиків, спрямованих на захист і збереження об'єктів культурної спадщини (наприклад, коригування проєктних рішень, реалізація захисних заходів і врахування думки громади в процесі ухвалення рішень)
  Замовити послугу

 • 6. Біорізноманіття та знеліснення

  ● Складання карти біорізноманіття та екосистем на території проєкту/визначеної території
  ● Проведення оцінки ризиків для виявлення загроз біорізноманіттю з особливим акцентом на ризики знеліснення, пов'язані з проєктом, шляхом оцінювання таких чинників, як вирубка лісу, розчищення земель, розвиток інфраструктури та інші види діяльності, що можуть вплинути на екосистеми
  ● Огляд місцевих і міжнародних нормативних актів, що стосуються збереження біорізноманіття та охорони довкілля
  ● Розроблення планів і стратегій зі збереження біорізноманіття, які можуть включати розроблення заходів щодо пом'якшення наслідків знеліснення, таких як ініціативи з відновлення лісів, відновлення місця існування та впровадження практики сталого землекористування

  Замовити послугу

 • 7. Придбання земель і переселення

  ● Оцінка соціального впливу для розуміння потенційних ризиків, пов'язаних з придбанням землі та переселенням
  ● Аналіз національного та міжнародного законодавства, пов'язаного з придбанням землі, переселенням та правами громад, що зазнають впливу
  ● Розробка стратегій зменшення ризиків та планів переселення, які можуть включати розробку заходів для мінімізації негативного впливу на постраждалі громади, надання гідної компенсації та забезпечення того, щоб процес переселення відбувався з дотриманням інтересів та прав переміщених осіб
  Надання рекомендації щодо створення механізмів моніторингу для постійного оцінювання впливу діяльності з відведення земель і переселення (наприклад, розробка механізмів розгляду скарг для розв'язання проблем, що виникають у постраждалих громадах)

  Замовити послугу

Illustration

Проект с Запорожским городским советом

Illustration

Проект аварийного водоснабжения в Николаеве

Illustration

Проект по переработке отходов в Тбилиси

Illustration

Проект по поддержке городского транспорта Грузии

Illustration

Проект муниципальных служб Бакуриани

Illustration

Проект Тбилисского метрополитена

Illustration

Проведение мониторинга в МХП

Illustration

Нива Переяславщины

Illustration

Edinstvo Group

Illustration

Elementum Energy

Illustration

Новая Почта

Illustration

Проект Львов

Illustration

Fozzy Group

Illustration

Укрпошта

Illustration

TTC (Грузия)

Illustration

Срочный проект по кризисной поддержке Украины

Illustration

Scatec Solar (ООО "БОГУСЛАВЕНЕРДЖИ")