RU


RU


Отчетность в сфере устойчивого развития

Illustration
 • 1. Оцінка суттєвості

  ● Взаємодія із зацікавленими сторонами для збору інформації від ключових осіб і груп, пов'язаних з організацією (обговорення з внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами, такими як співробітники, клієнти, інвестори, постачальники та регулюючі органи)
  ● Визначення ключових факторів, що визначають значущість проблеми, як-от її вплив на фінансові показники, інтереси зацікавлених сторін, дотримання нормативних вимог, репутацію та довгострокову стійкість
  ● Побудова матриці суттєвості шляхом оцінки потенційного впливу різних проблем на діяльність організації, її репутацію та взаємовідносини із зацікавленими сторонами. Питання розподіляються за категоріями залежно від їхньої значущості, а процес розставляння пріоритетів враховує як внутрішню перспективу організації, так і очікування зовнішніх зацікавлених сторін
  Інтеграція результатів оцінки суттєвості в систему звітності організації та процеси прийняття стратегічних рішень (за вимогою клієнта)

  Замовити послугу

 • 2. Розроблення стратегії сталого розвитку та подальша звітність

  ● Базова оцінка поточної практики, цілей і результатів діяльності організації у сфері сталого розвитку шляхом аналізу наявних політик, впливу на довкілля, ініціатив у сфері соціальної відповідальності та структур управління
  ● Розроблення комунікаційної стратегії та сприяння проведенню сесій із залучення зацікавлених сторін для збору інформації від ключових внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін (наприклад, шляхом обговорення зі співробітниками, клієнтами, постачальниками, інвесторами та іншими відповідними групами)
  ● Допомога в постановці чітких цілей у сфері сталого розвитку та визначенні конкретних дій, необхідних для їхнього досягнення, шляхом встановлення вимірних показників за екологічними, соціальними та управлінськими аспектами (ESG)
  ● Надання рекомендацій щодо інтеграції стратегій сталого розвитку в основні бізнес-операції організації та застосовні механізми звітності для підвищення прозорості

  Замовити послугу

 • 3. Допомога в адаптації та впровадженні міжнародних систем звітності у сфері сталого розвитку та узгодженні цілей у сфері сталого розвитку (GRI, Глобальний договір, ЦСР)

  ● Допомога клієнту у виборі найбільш підходящої системи звітності у сфері сталого розвитку, виходячи з його галузі, розміру та цілей у сфері сталого розвитку, а також оцінка таких систем звітності, як Глобальна ініціатива зі звітності (GRI), Глобальний договір ООН і Цілі сталого розвитку (ЦСР)
  ● Налаштування обраної системи відповідно до конкретного контексту організації із відображенням найсуттєвіших питань сталого розвитку
  ● Проведення ретельного аналізу прогалин для оцінювання поточної практики організації в галузі сталого розвитку в порівнянні з вимогами обраних систем звітності з виявленням областей відповідності та невідповідності
  ● Впровадження надійних процесів збирання даних і звітування відповідно до обраних систем. Допомога в розробці протоколів збору даних, визначенні ключових показників ефективності (KPI) і встановленні термінів звітності
  ● Надання рекомендацій щодо регулярного аналізу процесів звітування, точності даних і загальних показників сталого розвитку   Розроблення комунікаційних стратегій, планів взаємодії із зацікавленими сторонами та механізмів отримання та врахування зворотного зв'язку

  Замовити послугу

 • 4. Оцінка ризиків ESG і звітність

  ● Ідентифікація екологічних, соціальних та управлінських (ESG) ризиків, що мають відношення до діяльності організації та галузі
  ● Проведення оцінки суттєвості для визначення пріоритетності ризиків на основі їхньої значущості та потенційного впливу
  ● Збір відповідних даних для комплексної оцінки ESG-ризиків шляхом аналізу даних про вплив на довкілля, трудові практики, сталість ланцюгів постачання, показники різноманітності та інклюзивності, а також структури управління
  ● Узгодження оцінки ESG-ризиків організації з міжнародними системами звітності, такими як Глобальна ініціатива зі звітності (GRI), Рада зі стандартів бухгалтерського обліку в галузі сталого розвитку (SASB) або Цільова група з розкриття фінансової інформації, пов'язаної з кліматичними змінами (TCFD)
  Співпраця з організацією для розробки індивідуальних стратегій пом'якшення виявлених ESG-ризиків (наприклад, рекомендувати зміни в операційних процесах, удосконалювати структури управління, впроваджувати сталі практики та інтегрувати ESG-міркування в процес прийняття рішень)

  Замовити послугу

 • 5. Розроблення методологій для вимірювання та поширення інформації про соціальний вплив діяльності організації

  ● Оцінка соціального впливу, визначення ключових соціальних показників і метрик, що стосуються діяльності організації. Проведення консультацій із зацікавленими сторонами, для включення та розуміння точки зору різних груп, як-от співробітники, спільноти та клієнти, забезпечуючи цілісний погляд на соціальний вплив
  ● Розроблення конкретних метрик і методології для вимірювання соціального впливу. Ці показники можуть охоплювати такі сфери, як розвиток місцевих громад, добробут співробітників, різноманіття та інклюзивність, а також інші соціальні аспекти
  ● Сприяти організації в інтеграції показників соціального впливу в існуючі процеси звітності, забезпечуючи узгодженість з ширшими ініціативами зі звітності у сфері сталого розвитку
  ● Допомога у розбудові внутрішнього потенціалу для впровадження розроблених методологій, забезпечуючи навчання відповідних співробітників
  ● Співпраця з організацією над розробкою комунікаційної стратегії для ефективного донесення результатів оцінки соціального впливу до зацікавлених сторін

  Замовити послугу

 • 6. Звітність зі сталого фінансування

  ● Оцінка поточної практики організації та забезпечення відповідності звітності галузевим рекомендаціям зі сталого фінансування
  ● Визначення ключових показників ефективності (KPIs), що відображають екологічні, соціальні та управлінські аспекти (ESG) (охоплюють такі сфери, як "зелене" фінансування, інвестиції в соціальний вплив і дотримання принципів відповідального банкінгу)
  ● Поради щодо інтеграції звітності зі сталого фінансування в загальні процеси фінансової звітності організації шляхом узгодження розкриття інформації з фінансовою звітністю, забезпечення відповідності нормативним вимогам та прозорості щодо фінансових наслідків ініціатив зі сталого фінансування
  ● Допомога в розробленні стратегії взаємодії із зацікавленими сторонами для звітності зі сталого фінансування

  Замовити послугу

Illustration

Проект с Запорожским городским советом

Illustration

Проект аварийного водоснабжения в Николаеве

Illustration

Проект по переработке отходов в Тбилиси

Illustration

Проект по поддержке городского транспорта Грузии

Illustration

Проект муниципальных служб Бакуриани

Illustration

Проект Тбилисского метрополитена

Illustration

Проведение мониторинга в МХП

Illustration

Нива Переяславщины

Illustration

Edinstvo Group

Illustration

Elementum Energy

Illustration

Новая Почта

Illustration

Проект Львов

Illustration

Fozzy Group

Illustration

Укрпошта

Illustration

TTC (Грузия)

Illustration

Срочный проект по кризисной поддержке Украины

Illustration

Scatec Solar (ООО "БОГУСЛАВЕНЕРДЖИ")