Підготовка до міжнародної сертифікації ISO

Що таке міжнародна сертифікація ISO
Сертифікація ISO - це міжнародне визнання третьою стороною, яку компанія отримує відповідно до одного з міжнародних стандартів, розроблених та опублікованих Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO). Сертифікація ISO засвідчує, що система управління, виробничий процес, послуга чи задокументована процедура відповідають усім вимогам стандартизації та забезпечення якості.

ISO є незалежною неурядовою міжнародною організацією, яка об’єднує експертів для обміну знаннями та розробки міжнародних стандартів, які підтримують інновації та вирішують глобальні виклики.

Сертифікація ISO показує вашим ключовим зацікавленим сторонам, що у вас добре керований бізнес, налаштований на стабільність та розвиток і якому можна довіряти

Кожен стандарт ISO має свої завдання та переваги, наприклад:
ISO 9001

допомагає вашим клієнтам бути на першому місці
ISO 27001

захищає ваші системи, дані та репутацію
ISO 14001 

зменшує ваш вплив на навколишнє середовище
ISO 45001

допомагає захистити своїх працівників
ISO 39001

створює безпеку дорожнього руху
ISO 22301

захищає ваш бізнес від порушень
Коли вам потрібна сертифікація
Для ефективного управління операційним процесами в компанії впровадження принципів міжнародної сертифікації буде незамінним інструментом. А також при залученні додаткових інвестиції чи виходу на міжнародні ринки сертифікація сприятиме кращому управлінню ризиками, підвищенню конкурентоспроможності, якості та ефективності бізнес-процесів.
Що робимо ми:
Розробка і впровадження систем менеджменту/супровід сертифікації відповідно до ISO 9001, 14001, 22001, 39001, 45001, 50001
Аналіз наявної та підбір нової ефективної системи управління 
Визначення ключових споживачів для сертифікованого продукту
Впровадження у діяльність найкращих доступних технік та технологій ВАТ (best available techniques)
Розробка та впровадження Інтегрованої системи менеджменту у відповідності до міжнародних стандартів з охорони навколишнього середовища, безпеки та охорони праці, безпеки дорожнього руху, системи якості,
безпеки харчової продукції, системи енергетичного менеджменту, системи антикорупційного контролю, тощо
Проведення навчання та підготовку внутрішніх команд з питань систем менеджменту
Які переваги дає система менеджменту відповідно до ISO
Підвищена ефективність
Зниження витрат
Зростання споживчого попиту 
Підвищена продуктивність працівників
Зниження ризиків
Зниження страхових внесків
Вища конкурентоспроможність
Замовити послугу для своєї компанії