Послуга: ESG-стратегії

Тренд на сталий розвиток поширюється з феноменальною швидкістю. Вже нікого не здивуєш баками для сортування, відмовою від пластику та еко-френдлі життям. Тим не менше, саме зміна цінностей останніх років та пандемія COVID-19 показала необхідність стратегічного підходу до управління екологічними та соціальними ризиками. Інвестори все частіше наполягають на відповідність компаній ESG-критеріям, міжнародним політикам та процедурам. Компанії, які вже працюють над наявністю екологічної, соціальної та управлінської складової дуже скоро відчують відрив від конкурентів.
Що таке ESG
Екологічні, соціальні та управлінські критерії (ESG) — це набір стандартів діяльності компанії, якими керуються екологічно-соціально свідомі інвестори при розміщенні своїх вкладень.

Environmental (екологічні критерії) показує, як компанія впливає та взаємодіє з навколишнім середовищем. Ці критерії охоплюють, але не обмежують питання зміни клімату, захисту біорізноманіття, ресурсозбереження, викидів парникових газів, екологічну систему менеджменту, тощо.

Social (соціальні критерії) розкривають, як компанія взаємодіє з працівниками, акціонерами, підрядниками, клієнтами, партнерами, громадами та іншими зацікавленими сторонами. До соціальних критеріїв належить: управління персоналом, дотримання рівних можливостей, гендерна рівність, права людини, охорона праці, корпоративно-соціальна відповідальність, соціальний менеджмент, корпоративна культура тощо.

Governance (управлінські критерії) стосується корпоративного управління, складу та діяльності ради директорів, наявності аудиту, внутрішнього контролю та прав акціонерів. А також, бізнес-етики, антикорупції та комплайнсу.

Згідно з Європейським Зеленим курсом, до 2050 року всі країни-члени матимуть кругову економіку,, досягнувши нульових викидів. По всьому світу спостерігаються безповоротні зміни: запроваджується податки на вуглець, формується ринок торгівлі вуглецевими квотами, розробляється екологічне маркування, відбувається трансформація бізнесу в сторону зеленої економіки, тоді як фінансовий та банківський сектори активно інтегрують ESG підхід у свої критерії фінансування.

Навіщо вам ESG-стратегія
На початку шляху без упорядкованого, структурованого та зрозумілого порядку дій навіть найбільші зусилля можна звести нанівець. ESG - стратегія — це ваш чіткий путівник на шляху до сталості.
Що робимо ми:
Також, ESG-стратегія: 

  • відкриває шлях до залучення нових інвестицій
  • підвищить капіталізацію 
  • покращить операційну ефективність
Етапи побудови
ESG-стратегії
ESG-cтратегія відкриє вам шлях на фондові біржі та зацікавить міжнародні фінансові установи, а також допоможе заявити про свою прозорість, інноваційність та відповідальність.
Step one
Аналіз поточної ситуації
- аудит наявних бізнес-процесів;
- збір та аналіз розробленої документації (програми, політики, процедури тощо);
- аналіз ефективності процесів менеджменту;
- співбесіда з вищим керівництвом та співробітниками.
Step two
Побудова та підтримка процесів
- підготовка та обговорення з компанією дорожньої карти за результатами аналізу;
- розробка необхідної документації;
- консультація з виконання дорожньої карти та планування коротко- і довготривалих цілей;
- рекомендації компанії для досягнення обраного курсу ESG-стратегії (зустрічі з топ-менеджментом, вебінари, майстер-класи, стратегічні сесії).
Step three
Впровадження стратегії
- повний супровід задокументованих вимог (програми, процедури, політики)
- координація процесів систем менеджменту для досягнення ваших цілей
- навчання співробітників та топ-менеджменту
- візуалізація ESG-стратегії компанії у презентацію/буклет для комунікації зі своїми стейкхолдерами.
Оцінка ESG-ризиків
Для оцінки компанії за ESG критеріями ми розробили матрицю оцінки ризиків. До неї входить:
аналіз поточної ситуації
дотримання законодавчих вимог та міжнародних рекомендацій; документованих процедур та політик
впроваджених систем менеджменту в компанії
системи тренінгів для співробітників та їхня обізнаність щодо процесів в компанії
залученість вищого керівництва, тощо
Кожен критерій має свої підпункти і оцінку. Сумарна кількість балів = ESG-ризики проекту/компанії. Максимальна кількість балів - 25.

Категоризація ризику позначена різними кольорами: зелений - найнижчий ризик, а коричневий - найвищий.
критичний ризик
високий ризик
середній ризик
Низький ризик
неприйнятний рівень відповідності

меньше 60% відповідності критеріям ESG, необхідні коригувальні дії в найближчі строки
не дотримуються всі основні принципи, необхідно розробити план дій із коригувальними заходами, відповідальними особами та строками виконання
прийнятний рівень відповідності, коригувальні дії не потрібні
25-21
21-15
15-10
0-10
Замовити послугу для своєї компанії