ESG-стратегія компанії з відновлюваної енергетики для виходу на
фондові ринки

Компанія Elementum Energy поставила перед собою мету вийти на міжнародні фондові ринки, сертифікувати свої бізнес-процеси та зайняти впевнену позиції у рейтингу Sustainalytics.
scroll

Послуга
ESG-стратегія
Результати
За рік компанія Elementum Energy розробила і запровадила:
10

політик
19

процедур
5

програм
та планів
12

внутрішніх нормативних документів
Сталий розвиток — невід’ємна частина управління компанії для ради директорів та менеджменту з відповідною орагнізаційною структурою.

Elementum Energy зайняла свою позицію щодо свого внеску до виконання Цілей сталого розвитку. А у 2021 стали підписантами Глобального довору ООН.
Про компанію
Основна діяльність компанії Elementum полягає у побудові сонячних електространцій в Україні з поточною поточною експлуатацією приблизно 540 МВт. Нещодавно компанія розширила свою діяльність у галузі вітроенергетики та активно реалізує інші проекти з відновлюваних джерел енергії в регіоні Центральної і Східної Європи, Близького Сходу і Африки.
Результати
За рік компанія Elementum Energy розробила і запровадила:
Проект складався з 4-х етапів
1
аудит поточних процесів
2
порівняння екологічних, соціальних та управлінських заходів компанії з найкращими міжнародними практиками (PR EBRD, PS IFC, ISO 14001, ISO 39001, ISO 45001);

3
оцінку ESG - ризиків
4
розробку дорожньої карти для реалізації ESG-стратегії
*ESG-оцінка проводилась відповідно до стандартів діяльності МФК (IFC PS), стандартів діяльності ЄБРР (PR EBRD), Керівних принципів ООН щодо бізнесу та прав людини (UNGP), цілей сталого розвитку, директив ЄС, найкращих доступних методів та технологій (BAT) та дотримуючись рекомендацій стандартів Глобальної ініціативи зі звітності (GRI).
Після цього спільно з менеджментом компанії розпочали побудову ESG-стратегії за такими етапами:
Step one
Стратегічна сесія з визначенням ключових напрямів сталого розвитку компанії на основі 17 Цілей Сталого розвитку ООН та ESG-критеріїв.
Step two
Розробка процедур/політик та налагодження ESG-процесів:
Екологічна складова
  • Політика адаптації до зміни клімату та GHG;
  • Система соціально-екологічного менеджменту (ESMS) відповідно до ISO 14001;
  • Політика біорізноманіття;
  • Стала політика з підрядниками;
  • Оцінка ризиків нових проектів – матриця прийняття рішень.
Соціальна складова
• Політика та процедури, що стосуються прав людини;
• Система менеджменту охорони праці відповідності до ISO 45001 та ISO 39001;
• Програма і план взаємодії зі стейкхолдерами;
• Програма аналізу та добровільного переселення населення для проектів ризику.
Корпоративне управління
• Матриця відповідальності;
• Офіційні заяви: податкова політика, політичне залучення
• Формування моніторингу та внутрішньої звітності відповідно до стандартів ISO
Step three
Підготовка і написання нефінансового звіту відповідно до вимог Глобального договору ООН.
Замовити послугу для своєї компанії 
Дізнайтеся, як AVgroup може сприяти розвитку вашої компанії
Імя, Прізвище
Компанія та ваша посада
Телефон
Ваш e-mail