Екологічно-соціальний менеджмент

Управління екологічно-соціальними ризиками і визначення впливів компанії — необхідна частина сталого розвитку компанії. Ми робимо аудит та розробляємо план дій для підвищення ефективностібізнес-процесів та ресурсоефективності, модернізації виробництва та залучення зацікавлених сторін.
Що робимо ми
Соціально-екологічна та управлінська оцінка бізнесу/проєкту
Соціально-екологічний аудит (ESDD - environmental social due diligence)
Оцінка відповідності Стандартам діяльності міжнародних фінансових установ та банків розвитку (IFC PS, EBRD PR)
Підготовка екологічних і соціальних планів дій (ESAP)
Програми модернізації виробництва відповідно до найкращих доступних технік та технологій ВАТ (best available techniques)
Оцінка впливу на довкілля згідно з національним законодавством та міжнародними вимогами (ESIA; EHSIA)
Економічна оцінка переміщення та переселення людей
Програми з оцінки та збереження біорізноманіття
Оцінка стану атмосферного повітря, води та зміни клімату
Розробка заходів щодо зменшення негативного впливу і відновлення навколишнього середовища
Енергозберігаючі та ресурсоефективні рішення

Програми для зменшення викидів парникових газів
Програми з управління відходами

Розробка системи звітування для міжнародних фінансових установ
Внутрішня та зовнішня звітність з питань екологічного, соціального та корпоративного управління відповідно до міжнародних вимог нефінансової звітності, в тому числі вимог Глобального договору ООН, GRI
Екологічно-соціальний менеджмент (ESMS) в компанії — це не просто набір документів. Підтримка ефективної системи — динамічний і безперервний процес, що має бути ініційовано менеджментом компанії, і, який передбачає взаємодію між компанією, її працівниками, місцевими громадами та іншими зацікавленими сторонами, які безпосередньо піддаються впливу від діяльності компанії. Базуючись на циклі “plan-do-check-act”, ESMS передбачає структурований підхід до управління екологічними та соціальними питаннями в компанії на постійній основі. Налагоджена система екологічно-соціального менеджменту покращує фінансові, соціальні та екологічні результати ефективності бізнесу.

Замовити послугу для своєї компанії 
Дізнайтеся, як AVgroup може сприяти розвитку вашої компанії
Імя, Прізвище
Компанія та ваша посада
Телефон
Ваш e-mail