Соціальний менеджмент та взаємодія із зацікавленими сторонами

Процес взаємодії із зацікавленими сторонами охоплює увесь життєвий цикл проекту.

Нерідко від побудови соціального менеджменту залежить успіх компанії.
 
Систематичність, логічність і практичність – його основа.
Ми розробляємо стратегію взаємозв’язку зі стейкхолдерами від планування і визначення цілей до моніторингу і оцінки.
Елементи стратегії:
Планування. Визначаємо, які цілі і питання вашого проекту потребують вирішення. Складаємо портрет зацікавлених сторін.
Залучення зацікавлених сторін до початку проекту. Після визначення конкретних цілей, збираємо ідеї та пропозиції від зацікавлених сторін з різним досвідом. Це сприяє розробці і коригуванню планів альтернативних рішень і усунення ризиків.
Моніторинг та оцінка взаємозв’язків зі стейкхолдерами.
Коригування планів. Збір даних, оцінка рівня залученості та використання висновків зі збору даних для коригування стратегій і тактик.
Визначення зацікавлених сторін в проекті. У рівнях зацікавленості, впливу і мотивації. Це дозволяє випереджати ризики, і виявити лідерів проєкту, які матимуть найбільший вплив.
Впровадження. Залучення операційної команди на ранньому етапі допомагає зрозуміти очікування, проаналізувати проблеми, спроектувати план розвитку для кінцевого користувача і реалізувати переваги, спланувати можливості і ресурси.