Розробка проектно-дозвільної документації

Діяльність багатьох підприємств супроводжується негативним впливом на здоров'я людей, прилеглу територію і навколишнє середовище в цілому. Саме тому згідно з чинним національнім екологічним законодавством діяльність підприємств без врахування вимог екологічної безпеки є порушенням, що може призвести до застосування санкцій з боку контролюючих органів та навіть до припинення господарської діяльності.
 
Одним з основних критеріїв дотримання законодавчих вимог у сфері впливу на довкілля є наявність у підприємства відповідних дозвільних документів. Розробка та швидке узгодження екологічної документації - непростий процес, що вимагає належних знань та значного досвіду.

Компанія AV Group надає послуги з розробки звітної та дозвільної документації відповідно до українського законодавства підприємствам різних галузей. З нашими спеціалістами ви можете бути впевнені у високій якості послуг та отримаєте кваліфіковану підтримку і надійний супровід при погодженні екологічної документації в державних інстанціях.
Наші послуги у сфері розробки проектно-дозвільної документації включають:
1. В галузі охорони атмосферного повітря
 • Проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • Розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
 • Проведення інструментального контролю стаціонарних джерел забруднення (лабораторні виміри)
2. У сфері поводження з відходами
 • Розробка та затвердження декларацій на відходи, а також розрахунок показника утворення відходів
 • Проведення інвентаризації відходів виробництва
 • Розробка та узгодження технічних паспортів та реєстрових карт відходів виробництва
 • Закупівля та утилізація відходів
 
3. Технічна інвентаризація зелених насаджень
Комплекс заходів з обстеження, оцінки та паспортизації зелених насаджень з метою обліку та охорони. Результати проведення інвентаризації комплексів зелених насаджень оформляють в:
 • Інвентаризаційний план
 • Робочий щоденник обліку дерев (зелених насаджень)
 • Технічний паспорт об'єктів зелених насаджень
 
4. Розробка та супровід документів у сфері водокористування
 • Розробка, подання, супровід документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування з розрахунками водоспоживання та водовідведення (за необхідності)
 • Розробка нормативів гранично допустимого скиду
 • Оформлення водогосподарських паспортів, тощо
5. Атестація робочих місць
 • Допомога при оформленні Наказу про проведення атестації робочих місць
 • Визначення та оформлення переліку робочих місць, що підлягають атестації
 • Проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці
 • Складання карт умов праці
 • Установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією, тощо
6. Розробка розділу проекту: Оцінка Впливу на Довкілля (ОВД)
Мета проведення ОВД – розробка необхідних заходів щодо попередження шкідливого впливу запланованої господарської діяльності на навколишнє середовище або мінімізація такого впливу при неможливості його повного усунення.
 
7. Екологічний аудит, екологічний супровід підприємства, моніторинг довкілля
8. Консультаційні послуги в сфері охорони навколишнього середовища