Cоціально-екологічний консалтинг

Сталий розвиток визначається як розвиток, що відповідає потребам нинішнього покоління без шкоди для можливостей майбутніх поколінь задовольняти їхні власні потреби. Для досягнення стійкого розвитку вкрай важливо узгодити три основні елементи - економічне зростання, соціальну інтеграцію та охорону навколишнього середовища. Ці елементи взаємопов'язані і вкрай важливі для добробуту окремих осіб і суспільства в цілому.

Важливість сталого розвитку була визнана на високому рівні в 2015 році 193 державами-членами ООН, які офіційно прийняли глобальну програму в галузі сталого розвитку, яка включає 17 цілей і 169 завдань. Цілі в галузі сталого розвитку спрямовані на покращення добробуту та захист нашої планети шляхом вирішення низки питань в галузі освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та працевлаштування, а також боротьби зі зміною клімату та захисту навколишнього середовища.
 
На сьогодні фінансовий сектор також все частіше застосовує принципи Стандартів діяльності Міжнародної Фінансової Корпорації та Світового Банку щодо екологічної та соціальної стабільності (IFC PS), Екологічної та соціальної політики Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, Керівних принципів ООН з бізнесу та прав людини (UNGP), Цілей сталого розвитку ООН, Директив ЄС та найкращих доступних методів та практик. Це пов’язано з тим, що поступово усі визнають важливість питань сталого розвитку та їх суттєвого впливу на успіх проекту або продуктивність та вартість компанії


Команда AVGroup має понад десятирічний досвід співпраці з міжнародними фінансовими установами та банками розвитку, спонсорами проектів та іншими фінансовими організаціями як в Україні, так і за кордоном.

Використовуючи комплексний, індивідуалізований підхід до розробки та впровадження рішень для розвитку бізнесу, підвищення рентабельності та капіталізації компаній, AVGroup допомагає відтворити збалансовані зв'язки між екологічними, соціальними, фінансовими складовими та бізнес-моделлю клієнтів.
Діяльність AVGroup у сфері соціально-екологічного консалтингу зосереджена на наступних послугах:
Соціально-екологічна оцінка проекту/бізнесу з метою надання інвестору чи потенційному покупцю об'єктивної інформації щодо наявного стану об'єкту та виявлення потенційних несприятливих соціально-екологічних наслідків
Аудит з питань охорони навколишнього середовища і соціальної відповідальності
Аудит з питань охорони праці та промислової безпеки
Екологічна оцінка території
Розробка та впровадження систем менеджменту екологічними та соціальними аспектами
Оцінка відповідності Стандартам діяльності міжнародних фінансових установ та банків розвитку
Внутрішня та зовнішня звітність з питань екологічного, соціального та корпоративного управління
Підготовка екологічних і соціальних планів дій (ESAP)
Оцінка впливу на довкілля (ESIA і ESHIA)
Навчання та розвиток потенціалу
Програми сталого розвитку:
Звітність згідно Глобального договору ООН, GRI
Оцінка атмосферного повітря, стану водного середовища та зміна клімату
Енергозберігаючі рішення
Екологічно прийнятні рішення для будівництва і зелений дизайн
Модернізація виробництва з врахуванням найкращих доступних технік та технологій
Зменшення викидів парникових газів
Розробка заходів щодо зменшення негативного впливу і відновлення навколишнього середовища
Збереження біорізноманіття
Управління відходами