Соціально-екологічний консалтинг

Соціально-екологічний консалтинг – комплексні рішення у відповідності до міжнародних вимог та найкращих практик в сфері екологічного та соціального управління, направлені на реалізацію нових проектів та підтримку діяльності компаній з визначення ризиків та розробкою корпоративної системи менеджменту.

 

Соціально - екологічна складова транзакції – Environmental & Social Due Diligence здійснюється при оцінці майна/бізнесу, оцінка проводиться з метою надання інвестору чи потенційному покупцю об'єктивної інформації щодо наявного стану об'єкту та виявляє потенційні несприятливі соціально-екологічні наслідки.

 • Аудит з питань охорони навколишнього середовища і соціальної відповідальності
 • Аудит з питань охорони праці та промислової безпеки
 • Оцінка території (Фаза 1 і Фаза 2)
 • Підготовка екологічних і соціальних планів дій (ESAP)
 • Оцінка впливу на довкілля (ESIA і ESHIA)

 

Програми сталого розвитку

 • Звітність згідно Глобального договору ООН, GRI
 • Оцінка атмосферного повітря, стану водного середовища та зміна клімату
 • Енергозберігаючі рішення
 • Управління відходами
 • Збереження біорізноманіття
 • Зменшення парникових газів
 • Розробка заходів щодо зменшення негативного впливу і відновлення навколишнього середовища
 • Екологічно прийнятні рішення для будівництва і зелений дизайн
 • Модернізація виробництва з врахуванням найкращих доступних технік та технологій

 

Дозвільна документація згідно чинного законодавства

 • Проект ОВНД (оцінка впливу на довкілля);
 • Екологічний паспорт підприємства;
 • СЗЗ - розробка матеріалів щодо затвердження існуючої санітарно-захисної зони (СЗЗ);
 • Реєстрові карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;
 • Дозвільні документи на полігони ТПВ, сміттєзвалища;
 • Паспорти відходів; декларації про утворення відходів;
 • Технологічні нормативи водоспоживання та водовідведення; дозвіл на спеціальне водокористування;
 • Супровід будівництва та ін.

 

 

Контакти
04080 Україна
Київ, вул.Кирилівська 69В